76043abf2ebed2c
کلیدواژه‌ها = کنترل بیولوژیک
تعداد مقالات: 31
1. بررسی قارچ‌های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera filipjevi) و تأثیر گونه‌های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-12

علیرضا احمدی؛ هاجر صالحی کهریز سنگی؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی؛ مهدی شتاب بوشهری؛ فرناز فکرت


2. افزایش تولید زیست توده و بهبود کارایی بیوکنترلی سویه Bacillus pumilus INR7 با تغییر منابع کربن محیط کشت

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-136

سارا معتضدی؛ سعید عباسی؛ روح اله شریفی


4. اثر جفت‌گیری و سن افراد ماده بر ویژگی‌های تولیدمثلی Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن‌های‌ سبز پسته

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-85

زهرا غلامعلی‎زاده؛ مهدی ضیاءالدینی؛ محمدامین جلالی


6. Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-46

روح اله صابری؛ زینب خاتمی دوست؛ سالار جمالی؛ محمد مرادی


7. ارزیابی اثر بیوپرایمینگ بذر بر کنترل زیستی بیماری لکه برگی گوجه فرنگی و فاکتورهای رشدی گیاه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

مریم خضری؛ افسانه عباس پور انبی؛ فرزانه محمدسور


8. بررسی اثر برخی باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جدا شده از مناطق شور و خشک در کنترل Phytophthora drechsleri عامل بیماری گموز پسته در شرایط آزمایشگاه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-82

هادی شمسی؛ روح اله صابری؛ حسین علایی؛ پژمان خدایگان؛ عبدالرضا اخگر


9. اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن‌های دفاعی خربزه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-92

جواد آبخو؛ احمد مهربان


10. بررسی کارآیی جدایه‌های مختلف قارچLecanicillium muscarium علیه بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 257-260

سیروس آقاجانزاده؛ حسین طاهری


11. تأثیر برخی مواد معدنی بر کارامدی بیوکنترلی Bacillus pumilus INR7 علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچۀ لوبیا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-195

ارغوان اردلان؛ سعید عباسی؛ روح اله شریفی


12. ارزیابی تأثیر تیمار بذر با جدایه‌های مختلف تجاری و بومی Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگی فوزاریومی خربزه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-172

اقدس خطیب؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ احمد درخشان؛ هادی محمودی


14. فعالیت ضد قارچی اسانس‌ گیاهان دارویی در برابر قارچ Mycogone perniciosa، عامل بیماری حباب تر و اثر آن‌ها بر قارچ دکمه‌ای

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-119

مهدی بهنامیان؛ زیور نجفی؛ مهدی داوری؛ سارا دژستان


15. اثر بازدارندگی پنج جدایه Trichoderma روی رشد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. dianthi در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-125

زینب کرماجانی؛ عبدالحسین جمالی زواره؛ علی اکبر فدایی تهرانی


16. تأثیر باکتری‎های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‎زمینی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 151-162

عادله سبحانی پور؛ کیوان بهبودی؛ اسماعیل محمودی؛ محسن فرزانه


18. ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 269-272

بهروز خلیل طهماسبی؛ سعید مودی؛ غلام رضا زمانی؛ قربانعلی اسدی؛ محمد تقی ال ابراهیم


20. ردیابی ژن‌های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستیFusarium graminearum و بررسی توانایی آن‌ها در کلنیزاسیون اکتوریزوسفر گندم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 143-155

حدیث شهبازی؛ کیوان بهبودی؛ محمد جوان نیکخواه؛ مسعود احمدزاده


21. بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از عصاره بذر گلپر و مخمرهای رورست

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-119

محمد ادبی فیروزجایی؛ پژمان خدایگان؛ فرید بیگی؛ روح الله صابری ریسه


22. بررسی قابلیت مهارکنندگی تعدادی از سویه‌های Pseudomonas fluorescens روی بیماری بوته‌میری خیار

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-88

الهام اکبری مقدم؛ روح الله صابری ریسه؛ پژمان خدایگان؛ حسین علایی


23. زیست شناسی و آماره‌های جدول زندگی سن شکارگر Nabis pseudoferus با تغذیه از شته جالیز

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-129

طیبه السادات مهدوی؛ حسین مددی


25. بررسی ویژگی‌های زیستی باکتریPseudomonas fluorescens UTPF68 و ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri عامل بوته‌میری خیار

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-116

سمیه السادات قافله باشی؛ فاطمه جمالی؛ مسعود احمدزاده