76043abf2ebed2c
کلیدواژه‌ها = کنترل بیولوژیک
تعداد مقالات: 26
1. Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-46

روح اله صابری؛ زینب خاتمی دوست؛ سالار جمالی؛ محمد مرادی


2. بررسی اثر برخی باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جدا شده از مناطق شور و خشک در کنترل Phytophthora drechsleri عامل بیماری گموز پسته در شرایط آزمایشگاه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-82

هادی شمسی؛ روح اله صابری؛ حسین علایی؛ پژمان خدایگان؛ عبدالرضا اخگر


3. ارزیابی اثر بیوپرایمینگ بذر بر کنترل زیستی بیماری لکه برگی گوجه فرنگی و فاکتورهای رشدی گیاه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

مریم خضری؛ افسانه عباس پور انبی؛ فرزانه محمدسور


4. اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن‌های دفاعی خربزه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-92

جواد آبخو؛ احمد مهربان


5. ارزیابی تأثیر تیمار بذر با جدایه‌های مختلف تجاری و بومی Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگی فوزاریومی خربزه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-172

اقدس خطیب؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ احمد درخشان؛ هادی محمودی


6. بررسی کارآیی جدایه‌های مختلف قارچLecanicillium muscarium علیه بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 257-260

سیروس آقاجانزاده؛ حسین طاهری


7. تأثیر برخی مواد معدنی بر کارامدی بیوکنترلی Bacillus pumilus INR7 علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچۀ لوبیا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-195

ارغوان اردلان؛ سعید عباسی؛ روح اله شریفی


9. اثر بازدارندگی پنج جدایه Trichoderma روی رشد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. dianthi در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-125

زینب کرماجانی؛ عبدالحسین جمالی زواره؛ علی اکبر فدایی تهرانی


10. فعالیت ضد قارچی اسانس‌ گیاهان دارویی در برابر قارچ Mycogone perniciosa، عامل بیماری حباب تر و اثر آن‌ها بر قارچ دکمه‌ای

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-119

مهدی بهنامیان؛ زیور نجفی؛ مهدی داوری؛ سارا دژستان


11. ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 269-272

بهروز خلیل طهماسبی؛ سعید مودی؛ غلام رضا زمانی؛ قربانعلی اسدی؛ محمد تقی ال ابراهیم


12. تأثیر باکتری‎های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‎زمینی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 151-162

عادله سبحانی پور؛ کیوان بهبودی؛ اسماعیل محمودی؛ محسن فرزانه


15. بررسی قابلیت مهارکنندگی تعدادی از سویه‌های Pseudomonas fluorescens روی بیماری بوته‌میری خیار

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-88

الهام اکبری مقدم؛ روح الله صابری ریسه؛ پژمان خدایگان؛ حسین علایی


16. زیست شناسی و آماره‌های جدول زندگی سن شکارگر Nabis pseudoferus با تغذیه از شته جالیز

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-129

طیبه السادات مهدوی؛ حسین مددی


17. بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از عصاره بذر گلپر و مخمرهای رورست

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-119

محمد ادبی فیروزجایی؛ پژمان خدایگان؛ فرید بیگی؛ روح الله صابری ریسه


18. ردیابی ژن‌های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستیFusarium graminearum و بررسی توانایی آن‌ها در کلنیزاسیون اکتوریزوسفر گندم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 143-155

حدیث شهبازی؛ کیوان بهبودی؛ محمد جوان نیکخواه؛ مسعود احمدزاده


19. بررسی ویژگی‌های زیستی باکتریPseudomonas fluorescens UTPF68 و ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri عامل بوته‌میری خیار

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-116

سمیه السادات قافله باشی؛ فاطمه جمالی؛ مسعود احمدزاده


21. بررسی بیمارگری قارچ‌های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در کاربرد هم‌زمان روی Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-40

حسن عسکری؛ کیمیا کوهستانی؛ مهدی ضرابی؛ احمد بغدادی


22. پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-30

مهدی حسن پور؛ شهزاد ایرانی پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جعفر محقق نیشابوری


23. تأثیر نسبت نر به ماده بر میزان زادآوری و باروری کفشدوزک (HippodamiavariegataCol.: Coccinellidae)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-127

مهسا الداغی؛ حسین اللهیاری؛ رضا طلایی حسنلویی


24. اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-52

مریم راشکی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین اللهیاری؛ اصغر شیروانی؛ الهام رضوان نژاد؛ ژاک فن آلفن


25. بررسی اثر باکتری‌های آللوپاتیک Pseudomonas fluorescens و قارچ آنتاگونیست Fusarium spp. در کنترل انگل گل جالیز روی گوجه‌فرنگی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 109-119

سلیمان قاسمی؛ حسین صارمی؛ سیاوش ترابی؛ مجید حسینی