76043abf2ebed2c
‌بررسی توان برخی جدایه‌های باکتریایی به منظور مهار زیستی بیماری لکه زاویه‌ای باکتریایی خیار

سیدزمان حسینی؛ پژمان خدایگان؛ روح اله صابری

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 127-141

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.323742.303

چکیده
  باکتری‌های محرک رشد گیاهان با داشتن توان بالا در جهت افزایش زیست‌توده و کنترل بیماری‌های گیاهی، می‌توانند جانشین مناسبی برای سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی باشند. به‌منظور بررسی مهار زیستی Pseudomonas syringae pv. lachrymans عامل بیماری لکه زاویه‌ای خیار در شرایط آزمایشگاه و گلخانه‌، از باکتری‌های جداسازی شده از خاک ریزوسفر خیار به همراه ...  بیشتر

واکنش‌تابعی زنبورهای Trissolcus agriope و Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) روی تخم‌های سرمادیده‌ی سن سبز پسته Acrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae)

فرزانه فروزان؛ محمدامین جلالی؛ مهدی ضیاءالدینی دشتخاکی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 36-45

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.290346.278

چکیده
  ذخیره‎سازی در دمای پایین برای در دسترس بودن میزبان در زمان‎های مختلف، یک روش ارزشمند برای افزایش تولید انبوه دشمنان طبیعی برای برنامه‏های کنترل بیولوژیک می‏باشد. زنبورهای پارازیتویید تخم، Trissolcus agriope و Psix saccharicola از خانواده سلیونیده از جمله عوامل زیستی مؤثر علیه آفت مهم سن سبز پسته Acrosternum arabicum . می‎باشند. در پژوهش حاضر، تأثیر ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. ciceris عامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود توسط ترکیب برخی عوامل میکروبی

ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 61-73

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.313616.295

چکیده
  زردی و پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. ciceris یکی از مهم‌ترین بیماری‌های نخود است. در این پژوهش اثر کاربرد جداگانه و ترکیبی قارچ Trichoderma harzianum T33، باکتری Pseudomonas putida RUP1 و میکوریز Rhizophagus intraradices بر مهار این بیمارگر و تأثیر آن‌ها بر فاکتورهای رشدی نخود در حضور بیمارگر در گلخانه و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. به‌استثنای ...  بیشتر

بررسی قارچ‌های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera filipjevi) و تأثیر گونه‌های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه

علیرضا احمدی؛ هاجر صالحی کهریز سنگی؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی؛ مهدی شتاب بوشهری؛ فرناز فکرت

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.271064.248

چکیده
  شناخت و آگاهی از دشمنان طبیعی آفات به مدیریت بهینه آنها کمک می‌کند. نماتودهای سیستی غلات یکی از مهمترین بیماریهای خاکزی غلات در جهان می‌باشند که در 38 درصد مزارع گندم و جو استان خوزستان با جمعیت‌های خسارتزا ردیابی شده‌اند. جهت مطالعه قارچ‌های همراه گونه Heterodera filipjevi جهت کنترل بیولوژیکی آنها، 39 نمونه خاک و ریشه از مزارع گندم استان ...  بیشتر

پیامدهای کاربرد گونه‌های قارچ تریکودرما بر رشد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) و اثر آن بر پاسخ‌های دفاعی گیاه علیه Rhizoctonia solani

سیدجواد صانعی؛ سیداسماعیل رضوی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 27-38

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.238913.208

چکیده
  در این مطالعه تاثیر آنتاگونیستی شش جدایه از دو گونه Trichoderma شامل Trichoderma harzianum و Trichoderma viride بر رشد گیاه ریحان و پاسخ‌های دفاعی گیاه علیه Rhizoctonia solani بررسی شده است. بذرهای گیاه ریحان پس از تیمار با دو گونه Trichoderma، در خاک آلوده به R. solani کشت گردید و پس از 40 روز ویژگی‌های رشد گیاه و شدت بیماری مرگ گیاهچه بررسی شد و میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز، ...  بیشتر

اثر جفت‌گیری و سن افراد ماده بر ویژگی‌های تولیدمثلی Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن‌های‌ سبز پسته

زهرا غلامعلی‎زاده؛ مهدی ضیاءالدینی؛ محمدامین جلالی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 75-85

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.285580.268

چکیده
  زنبورهای ریزجثه‌ی پارازیتویید تخم که جایگاه مهمی در کنترل زیستی آفات دارند، در اکوسیستمی پویا به کاوش تخم‌های کوچک میزبان می‌پردازند. با توجه به محدودیت طول عمر، دسترسی به میزبان در زمان کوتاه یک اصل مهم در موفقیت تولیدمثلی محسوب می‌گردد. طول عمر و ویژگی‌های تولیدمثلی زنبور پارازیتویید تخمPsix saccharicola (Mani) (Hymenoptera: Scelionidae) در گروه‌های ...  بیشتر

ارزیابی اثر آنتاگونیستی استرپتومایسس های ریزوسفر گندم در بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه ناشی از Bipolaris sorokiniana

رسول اکبرپور؛ کیوان بهبودی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 113-126

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.281475.264

چکیده
  پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم با عامل Bipolaris sorokiniana از مهم‌ترین بیماری‌های گندم در جهان است. در این مطالعه 60 جدایه استرپتومایسس از ریزوسفر گندم جداسازی و به روش کشت متقابل در شرایط آزمایشگاه غربال شدند. جدایه‌های UTS22، UTS3 و UTS4 با 6/46، 6/45 و 42 درصد بیشترین میزان ممانعت را از رشد میسلیوم بیمارگر نشان دادند. اغلب جدایه‌های مورد بررسی به ...  بیشتر

افزایش تولید زیست توده و بهبود کارایی بیوکنترلی سویه Bacillus pumilus INR7 با تغییر منابع کربن محیط کشت

سارا معتضدی؛ سعید عباسی؛ روح اله شریفی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 127-136

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.289337.276

چکیده
  باکتری‌های افزایش‌دهنده رشد گیاه، نه تنها قادرند رشد و تولید محصول گیاهان را افزایش دهند، بلکه باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش‌های زنده و غیرزنده می‌شوند. طراحی و بهینه‌سازی فرایند تولید نقش مهمی در افزایش زیست‌توده و کارایی این باکتری‌ها دارد. در این مطالعه، نقش برخی منابع کربن در تولید زیست‌توده و کارایی باکتری Bacillus pumilus در ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio

روح اله صابری؛ زینب خاتمی دوست؛ سالار جمالی؛ محمد مرادی

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 37-46

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.243763.210

چکیده
  باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) نقش بالقوه‌ای در کنترل نماتد گره ریشه دارند. هدف از این تحقیق، استفاده از ریزوباکترها برای جایگزینی با مواد شیمیایی به منظور کاهش این مشکل در درختان پسته است. در پی مطالعات قبل، برخی از سویه‌ها با توانایی بالا برای محدود کردن فعالیت‌های Melodyogyne incognita انتخاب گردید. سه فرمولاسیون مختلف با استفاده از سبوس ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ارزیابی اثر بیوپرایمینگ بذر بر کنترل زیستی بیماری لکه برگی گوجه فرنگی و فاکتورهای رشدی گیاه

مریم خضری؛ افسانه عباس پور انبی؛ فرزانه محمدسور

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.263489.237

چکیده
  بیماری لکه‌برگی باکتریایی گوجه‌فرنگی ناشی از باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae یکی از عوامل مشکل‌ساز مهم برای تولید این محصول در گلخانه و مزرعه است. در این مطالعه، تاثیر سویه‌هایی از ریزوباکتری‌های پروبیوتیک بر شاخص‌های بذر، فاکتورهای رشدی گیاه و کنترل بیولوژیک عامل بیماری لکه برگی سیرینگایی گوجه‌فرنگی در آزمایشگاه و گلخانه مورد ارزیابی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی اثر برخی باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جدا شده از مناطق شور و خشک در کنترل Phytophthora drechsleri عامل بیماری گموز پسته در شرایط آزمایشگاه

هادی شمسی؛ روح اله صابری؛ حسین علایی؛ پژمان خدایگان؛ عبدالرضا اخگر

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.272675.254

چکیده
  در این مطالعه اثر برخی از باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جداسازی شده از مناطق شور و خشک در کنترل قارچ عامل بیماری گموز پسته و خصوصیات محرک رشدی (PGPR) بررسی شد.200 جدایه باکتریایی از ناحیه ریزوسفر و غیرریزوسفر درختان پسته و علف‌های هرز حاشیه باغات استان کرمان جداسازی شد. تعدا 30 جدایه توانستند حداکثر سطح شوری استفاده شده را تحمل کنند. جدایه‌های ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن‌های دفاعی خربزه

جواد آبخو؛ احمد مهربان

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 83-92

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.273278.255

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن‌های دفاعی خربزه انجام شد. این آزمایش به دو روش آغشته‌سازی خاک باB. methylotrophicus و آغشته‌سازی بذر با آن در شرایط گلخانه انجام شد. همچنین بیان ژن‌های (GAL2) galactinol synthase 2،β-1,3- glucanas 2 (βGlu2) ، (CAT) catalase و (Chi) chitinase با تکنیک Real-time PCR ارزیابی شد. گیاهان تیمار شده ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ارزیابی تأثیر تیمار بذر با جدایه‌های مختلف تجاری و بومی Trichoderma harzianum در کنترل پژمردگی فوزاریومی خربزه

اقدس خطیب؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ احمد درخشان؛ هادی محمودی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 165-172

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.214586.161

چکیده
  در این پژوهش کارآیی سه جدایه قارچ harzianumTrichoderma به‌دست آمده از ترکیبات تجاری تریانوم‌پی، تریکومیکس­اچ-وی، تریکوفانگ‌اس و دو جدایه بومی Th1 و Th2 این قارچ از نظر کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه به روش تیمار بذر در آزمایشگاه و گلخانه ارزیابی شد. در آزمایشگاه بذور مایه‌زنی شده با بیمارگر و ترکیبات تجاری و دو جدایه بومی، از نظر میزان ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر برخی مواد معدنی بر کارامدی بیوکنترلی Bacillus pumilus INR7 علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچۀ لوبیا

ارغوان اردلان؛ سعید عباسی؛ روح اله شریفی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 187-195

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.230657.190

چکیده
  یکی از راهبردهایی که در امر تجاری سازی عوامل بیوکنترل در نظر گرفته می‌شود، بحث طراحی محیط کشت برای تولید انبوه این باکتری‌هاست. این پژوهش با هدف بررسی اثر برخی عناصر معدنی روی تولید زیست‌توده و فعالیت بیوکنترلی باکتریBacillus pumilus INR7 علیه Rhizoctonia solaniعامل مرگ گیاهچۀ لوبیا به اجرا درآمد. عناصر معدنی مورد استفاده در این پژوهش شامل آهن، روی، ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
بررسی کارآیی جدایه‌های مختلف قارچLecanicillium muscarium علیه بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii

سیروس آقاجانزاده؛ حسین طاهری

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 257-260

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.208987.158

چکیده
  بالشک مرکبات Pulvinaria auranti از مهم‌ترین آفات مرکبات به شمار می‌رود و هرساله موجب خسارت اقتصادی روی محصول می‌شود. در این تحقیق 9 جدایه‌ قارچ Lecanicillium muscarium از باغ‌های مرکبات غرب مازندران و شرق گیلان جمع آوری و پس از شناسایی، کارآیی آنها روی بالشک مرکبات در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. بیمارگری قارچ با ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک علفهای هرز
بررسی مورفولوژی و ترجیح میزبانی سوسک برگ‌خوار پیچک صحرایی Hypocassida subferruginea (Col., Chrysomelidae) در استان کردستان

سونیا سیفی؛ امین صادقی؛ حامد غباری

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 53-62

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.137564.116

چکیده
  علف هرز پیچک صحرایی یکی از مهم‌ترین علف‌های هرز مزارع و باغات جهان است و تاکنون مطالعات بسیاری روی کنترل بیولوژیک این علف هرز صورت گرفته است که اکثر آن‌ها مربوط به کنترل این گیاه توسط حشرات است. در مزارع استان کردستان (شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره) سوسک برگ‌خواری مشاهده شد که حشرات کامل و لاروهای سنین مختلف آن از برگ‌های ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
فعالیت ضد قارچی اسانس‌ گیاهان دارویی در برابر قارچ Mycogone perniciosa، عامل بیماری حباب تر و اثر آن‌ها بر قارچ دکمه‌ای

مهدی بهنامیان؛ زیور نجفی؛ مهدی داوری؛ سارا دژستان

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 111-119

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.63359

چکیده
  یکی از بیماری­های رایج قارچ دکمه­ای در ایران، بیماری حباب تر است که توسط قارچ Mycogone perniciosa ایجاد می­شود. در مطالعه حاضر، به منظور توسعه کنترل بیولوژیک و تولید محصول سالم، اثر ضدقارچی اسانس برخی گیاهان دارویی معطر به عنوان جایگزینی برای قارچ‌کش­های شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، قارچ M. perniciosa از قارچ دکمه­ای سفید ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
اثر بازدارندگی پنج جدایه Trichoderma روی رشد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. dianthi در شرایط آزمایشگاهی

زینب کرماجانی؛ عبدالحسین جمالی زواره؛ علی اکبر فدایی تهرانی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 121-125

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.63360

چکیده
  میخک (Dianthus caryophyllus L.) یکی از چهار گل شاخه بریده عمده صادراتی ایران است. بیماری پژمردگی میخک در اثر Fusarium oxysporum f.sp. dianthi از مخرب‌ترین بیماری‌های این گیاه در بیشتر مناطق پرورش آن در دنیا به‌حساب می‌آید. برای بررسی امکان به‌کارگیری مبارزه بیولوژیک، اثر بازدارندگی از رشد پنج جدایه تریکودرما شامل سه جدایه Trichoderma harzianum تهیه شده از کرج (Th1)، ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر باکتری‎های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‎زمینی

عادله سبحانی پور؛ کیوان بهبودی؛ اسماعیل محمودی؛ محسن فرزانه

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 151-162

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.60150

چکیده
  باکتری Pectobacterium carotovorum یکی از مهم­ترین باکتری­های بیماریزای سیب­زمینی در دنیا است. بیان تعدادی از ژن­هایی که در تولید فاکتورهای بیماریزایی در این باکتری دخیل هستند با سیستم حدنصاب احساس تنظیم می­شود. در P. carotovorum مولکول­های سیگنال دخیل در این سیستم از نوع AHLs می­باشند. در این تحقیق 1280 جدایه باکتری از ریزوسفر گیاهان مختلف ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی

ساناز امامی؛ سید علی صفوی؛ یوبرت قوستا

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 261-268

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61636

چکیده
  شته مومی کلم یکی از آفات مهم گیاهان تیره کلم می­باشد که با تغذیه مستقیم از شیره گیاهی و انتقال ویروس­های گیاهی خسارت می­زند. روش رایج در کنترل آفت مذکور استفاده از حشره­کش­های شیمیایی است. اما آثار سوء استفاده از آنها موجب افزایش توجه به استفاده از ترکیبات و عوامل سازگار با محیط شده است. لذا در این تحقیق قدرت بیمارگری جدایه­های ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک علفهای هرز
ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند

بهروز خلیل طهماسبی؛ سعید مودی؛ غلام رضا زمانی؛ قربانعلی اسدی؛ محمد تقی ال ابراهیم

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 269-272

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61637

چکیده
  به منظور ارزیابی کارایی مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) در کنترل علف هرز تلخه از طریق تخریب بذور آن، سه آزمایش جداگانه در سال 1390 به ترتیب در مزرعه، گلخانه و آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گرفت. آزمایش اول بمنظور بررسی توانایی مگس بذرخوار U. xanthippe در تخریب بذور و کاهش تعداد بذور تولیدی در علف هرز تلخه و دو آزمایش ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین به‌عنوان ترکیب‌های کلیدی در خاصیت آنتاگونیستی باکتری UTB96 Bacillus subtilis علیه Aspergillus flavus

حمیده افشارمنش؛ مسعود احمدزاده

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 79-95

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58619

چکیده
  اعضای جنس باسیلوس به‌عنوان باکتری­های آنتاگونیست امیدبخش برای کنترل زیستی (بیولوژیک) عامل‌های بیماریزای گیاهی شناخته شده­اند. در این تحقیق عصارۀ بدون یاخته‌ای سه سویه Bacillus subtilis UTB96، B. subtilis UTB1 وB. subtilis UTB70 علیه قارچ Aspergillus flavus R5 به روش کشت متقابل بررسی شد که سویۀ B. subtilis UTB96  بیشترین اثر بازدارندگی (05/0p≤) را نشان داد. رنگ‌نگاری ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی قابلیت مهارکنندگی تعدادی از سویه‌های Pseudomonas fluorescens روی بیماری بوته‌میری خیار

الهام اکبری مقدم؛ روح الله صابری ریسه؛ پژمان خدایگان؛ حسین علایی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 77-88

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.56405

چکیده
  در این مطالعه، اثر بیوکنترلی برخی سودومونادهای فلورسنت در برابر Pythium aphanidermatum عامل بیماریبوته‌میری خیاربررسیشد. در ابتدا، توانایی آنتاگونیستی سویه‌های باکتریایی علیه قارچ بیمارگر با استفاده از روش کشت متقابل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که هالة بازدارندگی سویة T17-4 (5/7 میلی‌متر) بیشتر از سایر سویه‌ها بود. هفت سویه شامل سویة T17-4، CHA0، ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از عصاره بذر گلپر و مخمرهای رورست

محمد ادبی فیروزجایی؛ پژمان خدایگان؛ فرید بیگی؛ روح الله صابری ریسه

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 109-119

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57172

چکیده
  بلاست مرکبات یکی از بیماری‌های مهم مرکبات در شمال کشور است که توسط گونه‌هایی از جنس سودوموناس (Pseudomonas spp.) ایجاد می‌شود. این بیماری در شرایط اقلیمی مساعد، خسارت‌های چشمگیری به باغ‌های مرکبات وارد می‌کند. با توجه به محدودیت‌های استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و ترکیبات شیمیایی سنتزی، کنترل بیولوژیک یا استفاده از ترکیبات گیاهی ضد میکروبی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
زیست شناسی و آماره‌های جدول زندگی سن شکارگر Nabis pseudoferus با تغذیه از شته جالیز

طیبه السادات مهدوی؛ حسین مددی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 121-129

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57173

چکیده
  سن شکارگر Nabis pseudoferus در مزارع یونجه تراکم بالایی دارد و از طعمه‌های مختلفی تغذیه می‌کند. در این تحقیق، برخی از ویژگی‌های زیستی این شکارگر با تغذیه از شتة جالیز در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجة سلسیوس، رطوبت نسبی 10±60 درصد و دورة نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شدند. تجزیة داده‌ها براساس جدول زندگی سنی ـ مرحله‌ای دو‌جنسی ...  بیشتر