اهداف و چشم انداز

کاهش مصرف سموم شیمیایی در اکوسیستم های زراعی و تولید غذای سالم از اهداف مهم دانش کنترل محسوب می شود. این نشریه تلاش می کند تا بر اساس برنامه های توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور، بسترهای تحقق این هدف مهم را از طریق جهت دهی تحقیقات و در اختیار گذاشتن آخرین یافته های علمی محققان کشور، هموار نماید. این نشریه افتخار دارد که مقالات برگزیده همایش های علمی کنترل بیولوژیک را نیز پس از انجام داوری به چاپ برساند.

 

این نشریه (با درجه علمی پژوهشی)، مقالات اصیل پژوهشی در زمینه کنترل بیولوژیک ویروسها، قارچها، باکتریها، نماتدها، حشرات، کنه­ ها، علفهای هرز و جوندگان زیان­ آور در کشاورزی، منابع طبیعی و محصولات انباری را منتشر می­کند. مقالاتی که با رویکرد اکولوژی، ملکولی و بیوتکنولوژی به منظور فهم بهتر و شناخت بیشتری از کنترل بیولوژیک باشند، مورد پذیرش قرار می­گیرند. زمینه های مقاله عبارتند از:

 

1- کنترل بیولوژیک آفات، 2- کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی؛ 3-کنترل بیولوژیک علفهای هرز؛ 4- روشهای غیرشیمیایی مرتبط با کنترل بیولوژیک؛ 5- تولید و کاربرد عوامل بیولوژیک؛ 6- ترویج و توسعه روشهای بیوکنترل