76043abf2ebed2c
دوره 10 (1400)
شماره 1 خرداد 1400، صفحه 1-100
دوره 9 (1399)
دوره 8 (1398)
دوره 7 (1397)
دوره 6 (1396)
دوره 5 (1395)
دوره 4 (1394)
دوره 3 (1393)
دوره 2 (1392)
دوره 1 (1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 173
تعداد نویسندگان 422
تعداد مشاهده مقاله 218,668
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 157,808
نسبت مشاهده بر مقاله 1263.98
نسبت دریافت فایل بر مقاله 912.18
تعداد مقالات ارسال شده 318
تعداد مقالات رد شده 98
درصد عدم پذیرش 31
تعداد مقالات پذیرفته شده 166
درصد پذیرش 52
زمان پذیرش (روز) 164
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 149

لطفا قبل از ارسال مقاله، به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده  در سایت، ارسال فرمایید. مقالات به صورت آنلاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شود. هزینه داوری 100 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 400 هزار تومان می باشد که آنلاین و از طریق سایت نشریه دریافت خواهد شد.

 

نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی

ترتیب انتشار:  دو فصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری اولیه: 8 هفته

نوع داوری: یک سو باز(داوران نام نویسندگان را می بینند)۶۰۰ × ۳۳۶

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

همه چیز درباره گوگل اسکالر - UCMS - سامانه طراحی و ایجاد سایت و پرتال  دانشگاهی و آموزشیمیکروب شناسی مواد غذائی- Journal of Food Microbiology - بانک ها و نمایه  نامه هالوگوی لینکدینلوگوی لینکدین - فروشگاه تراستآموزش شبکه های اجتماعی علمی و دانشگاهی - شبکه اجتماعی آکادمیادرباره سیویلیکاریسرچ گیت ResearchGate چیست و چه قابلیت هایی دارد ؟ + آموزش ثبت نام -  بورسیه پلاسلوگو دانشگاه تهران وکتور | 4فتوشاپ | دانلود رایگان لوگو ...

 
 
مقاله پژوهشی
فعالیت ضد‌قارچی قارچ‌های درون‌زی جداشده از قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)، علیه برخی عوامل بیماری‌زای قارچی آن

کوثر شیرازی؛ محمد سالاری؛ محمد جوان‌نیکخواه؛ مهدی پیرنیا؛ محمدرضا آصف

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22059/jbioc.2022.331249.311

چکیده
  در این پژوهش، تاثیر قارچ‌های درون‌زی (mycoendobiont) جداشده از قارچ دکمه‌ای سفید علیه قارچ‌های Mycogone perniciosa، Lecanicillium fungicula و Trichoderma harzianum، به‌عنوان عوامل بیماری‌زای مهم آن، برای کاربرد جهت مهار زیستی و جایگزینی ترکیبات شیمیایی بررسی گردید. جدایه‌های درون‌زی از کلاهک، تیغه و ساقه اندام‌های کاملا سالم قارچ دکمه‌ای که از سالن‌های پرورش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تنوع ژنتیکی برخی استرین‌های مهم سودوموناس فلورسنت و تاثیر آن‌ها بر آنزیم‌های دفاعی و پارامترهای رشدی گندم نان

مریم خضری؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ مژگان قلی ‌زاده وزوانی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22059/jbioc.2021.315643.301

چکیده
  باکتری‌های سودوموناس فلورسنت مهم‌ترین باکتری‌های ریزوسفری می‌باشند که دارای اثر مثبت روی صفات رویشی و بیوشمیایی گیاه می‌باشند. در این پژوهش تنوع ژنتیکی 22 استرین سودوموناس فلورسنت و تاثیر آن‌ها بر آنزیم‌های دفاعی و فاکتورهای رویشی گیاه گندم در ارزیابی‌های گلخانه‌ای، مولکولی و بیوشیمیایی انجام شد. در ارزیابی مولکولی 12 آغازگر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعامل باکتری های Bacillus subtilis، B. cereus و Pseudomonas fluorescens CHA0 با نماتد مدلCaenorhabditis elegans و استفاده از این باکتری ها در کنترل نماتد Meloidogyne javanica

حدیث مصطفی نژاد؛ نوازاله صاحبانی؛ سید محمد مهدی مرتضویان

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22059/jbioc.2022.334002.314

چکیده
  در این تحقیق تعامل باکتری‌های Bacillus subtilis، B. cereus وPseudomonas fluorescens CHA0 با نماتد باکتری‌خوار Caenorhabditis elegansدر شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. امکان زنده‌مانی و تکثیر C. elegans روی پرگنه باکتری‌های مذکور، امکان جذب و تغذیه C. elegans از باکتری‌ها، و نیز اثر ترکیبات فرار و آنتی بیوتیک‌های تولیدی باکتری‌ها بر C. elegans بررسی شد. کارایی این باکتری‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر برهمکنش قارچ عامل بیوکنترلی Microdochium bolleyi بر عامل بیماری پاخوره غلات (Gaeumannomyces graminis) در خاک تیمار شده با کودهای ازته و فسفره

امیرحسین شریفی رائینی؛ صمد جمالی؛ اکرم فاطمی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 45-55

https://doi.org/10.22059/jbioc.2022.341365.318

چکیده
  پاخوره گندم از جمله مهمترین بیماری‌های گندم در سراسر جهان می‌باشد. در این تحقیق برای اولین بار اثر کود‌های فسفره و ازته و قارچ اندوفیت Microdochium bolleyi بر کنترل بیماری پاخوره گندم (رقم پیشگام) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش گلخانه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی و شامل تیمارهای شاهد، کاربرد کودهای ازته و فسفره به نسبت‌های مختلف ( 50 و 100 میلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برهمکنش سینرژیستی قارچ Beauveria bassiana و دو فرمولاسیون تجاری خاک دیاتومه روی لمبه گندم، Trogoderma granarium (Coleoptera: Dermestidae)

افسانه شهبازی؛ مرضیه علیزاده؛ حمیدرضا پوریان

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 63-76

https://doi.org/10.22059/jbioc.2022.337512.316

چکیده
  عوامل حفاظت‌ زیستی شامل عوامل زنده بیوکنترل و مواد غیرزنده با پایه طبیعی نظیر خاک‌ دیاتومه، در کنترل آفات انباری، نقش مهمی را به‌لحاظ حفظ سلامت غذایی ایفا می‌کنند. مشکل کاربرد خاک‌های دیاتومه در انبار این است که دوز‌ توصیه شده آنها سبب افزایش توده‌ای شدن و کاهش جریان‌پذیری بذرها می‌شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین سازگاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جداسازی و ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی یک استرین باکتری و اکتینومیست اپیفیت برعلیه باکتری عامل هسته یخ گیاه پسته

مژده دهقان مقدم؛ مهدیه رستمی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 77-87

https://doi.org/10.22059/jbioc.2022.340408.317

چکیده
  یکی ازعوامل تشدیدکننده در میزان سرمازدگی، وجود باکتری‌ها‎ی عامل هسته‌یخ درسطح گیاهان است.کنترل بیولوژیک باکتری‌های عامل هسته‌یخ توسط آنتاگونیست‌ها، یکی ازگزینه‌های امیدبخش در کاهش این‌نوع سرمازدگی به‌نظر می‌رسد. در این مطالعه فعالیت آنتاگونیستی باکتری‌ها و اکتینومیست‌های اپی‌فیت پسته، با بررسی ممانعت از رشد باکتری ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از عصاره بذر گلپر و مخمرهای رورست

محمد ادبی فیروزجایی؛ پژمان خدایگان؛ فرید بیگی؛ روح الله صابری ریسه

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 109-119

https://doi.org/10.22059/jbioc.2015.57172

چکیده
  بلاست مرکبات یکی از بیماری‌های مهم مرکبات در شمال کشور است که توسط گونه‌هایی از جنس سودوموناس (Pseudomonas spp.) ایجاد می‌شود. این بیماری در شرایط اقلیمی مساعد، خسارت‌های چشمگیری به باغ‌های مرکبات وارد می‌کند. با توجه به محدودیت‌های استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و ترکیبات شیمیایی سنتزی، کنترل بیولوژیک یا استفاده از ترکیبات گیاهی ضد میکروبی ...  بیشتر

بررسی کنترل بیولوژیک بیماری آتشک گلابی با عامل Erwinia amylovora با استفاده از برخی باکتری‌های آنتاگونیست

مهدی میرزائی؛ حشمت الله امینیان؛ علی روستایی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 39-47

https://doi.org/10.22059/jbioc.2012.32073

چکیده
  بیماری آتشک (Fire blight) یکی از بیماری‌های مهم درختان میوه‌ی دانه‌دار در جهان است. مشکلات کنترل این بیماری، بخصوص در مورد استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و همچنین از آنجایی‌که روش‌های دیگر شیمیایی نیز برای مبارزه با بیماری آتشک سیب و گلابی در دست نیست، روش بیولوژیک می‌تواند به­عنوان بهترین جایگزین برای کنترل بیماری مورد ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی ویژگی‌های زیستی باکتریPseudomonas fluorescens UTPF68 و ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri عامل بوته‌میری خیار

سمیه السادات قافله باشی؛ فاطمه جمالی؛ مسعود احمدزاده

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 105-116

https://doi.org/10.22059/jbioc.2014.53466

چکیده
  در این تحقیق از باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF68، عامل کنترل بیولوژیک، علیه Phytophthora drechsleri استفاده شد. ترکیبات فرّار سویة UTPF68 در سه محیط کشت NA، NAG و PDA به‌ترتیب 44/84 درصد، 55/83 درصد و 33/67 درصد بازدارندگی از رشد میسیلیومی P. drechsleri را در برداشت. نتایج نشان داد که متابولیت‌های خارج‌سلولی تولیدشده توسط سویة UTPF68 در محیط کشت PDA به‌طور کامل از رشد P. drechsleri ...  بیشتر

کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته¬خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii

نازنین حاتمی؛ حسین اللهیاری؛ مجتبی حسینی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1391، ، صفحه 87-94

چکیده
  شکارگری درون رسته­ای هنگامی رخ می­دهد که یک شکارگر از شکارگر دیگری در حالی­که بر سر منابع غذایی مشترک رقابت می‌کنند، تغذیه کند. در این تحقیق میزان شکارگری درون رسته­ای بین مراحل مختلف کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته­خوار Aphidoletes aphidimyza در حضور و عدم حضور شته جالیز Aphis gossypii در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در عدم حضور شکار خارج رسته­ای ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
اثر تلفیقی Trichoderma virens و Glomus mosseae در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

کیومرث میره کی؛ محمد عبدالهی؛ فرزانه طلایی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 9-16

https://doi.org/10.22059/jbioc.2013.35502

چکیده
  به ‌منظور بررسی تأثیر دو قارچ Glomus mosseae وTrichoderma virens  بر نماتد Meloidogyne javanica، عامل ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت کاملاً تصادفی با هفت تیمار در چهار تکرار در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. T. virens از مزارع گندم استان فارس جداسازی و روی محیط کشت PDA تکثیر شد و زادمایه اولیه G. mosseae از گروه باغبانی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان تهیه شد و ...  بیشتر