76043abf2ebed2c

 

هزینه بررسی اولیه مقاله 1000000 زیال و هزینه چاپ مقاله  1000000 ریال می باشد.

 که بصورت آنلاین و از طریق سایت نشریه انجام میگیرد.

 

راهنمای تهیه مقاله»

نشریه تخصصی «کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی» مقاله‌های پژوهشی در زمینه کنترل بیولوژیک را که پیشتر در مجله‌ای منتشر نشده‌اند، پس از داوری و ویراستاری علمی و ادبی به زبان فارسی منتشر می‌نماید. رعایت دقیق راهنمای زیر در نگارش مقاله، پیش­نیاز بررسی مقاله است.

 فایل های ارسالی نویسنده جهت ارسال اولیه مقاله : 1. فایل اصلی مقاله با اسامی و عناوین نویسندگان در چکیده فارسی و انگلیسی 2. فایل اسامی و مشخصات کامل نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی 3. فایل تازه های تحقیق 4. فایل تعهدنامه اخلاقی با امضای همه نویسندگان 5. فایل نسخه اصلی جداول و شکلها

  نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی (با درجه علمی پژوهشی)، مقالات اصیل پژوهشی در زمینه کنترل بیولوژیک ویروسها، قارچها، باکتریها، نماتدها، حشرات، کنه­ ها، علفهای هرز و جوندگان زیان­ آور در کشاورزی، منابع طبیعی و محصولات انباری را منتشر می­کند. مقالاتی که با رویکرد اکولوژی، ملکولی و بیوتکنولوژی به منظور فهم بهتر و شناخت بیشتری از کنترل بیولوژیک باشند، مورد پذیرش قرار می­گیرند. زمینه های مقاله عبارتند از:

1- کنترل بیولوژیک آفات، 2- کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی؛ 3-کنترل بیولوژیک علفهای هرز؛ 4- روشهای غیرشیمیایی مرتبط با کنترل بیولوژیک؛ 5- تولید و کاربرد عوامل بیولوژیک؛ 6- ترویج و توسعه روشهای بیوکنترل

تذکر مهم: بر اساس مصوبه هیئت تحریریه مجله، مقالات ارسالی، همراه نام نویسندگان برای داوری ارسال می شود. لازم است که مشخصات نویسندگان و اصل مقاله در یک فایل ارسال شود.

 روش نگارش

 مقاله باید با نرم افزار ورد (Microsoft Word) در اندازه کاغذ A4 با فاصله خطوط یک و نیم و رعایت 30 میلی‌متر حاشیه از چهار طرف تهیه و تدوین شود. قلم فارسی بی نازنین 12 (B Nazanin 12) و قلم لاتین تایمز نیورومن 10 انتخاب شود. نام علمی گونه‌ها ایرانیک (Italic) نوشته شود. همه شکل ها و جدول‌ها در جای اصلی خود در مقاله وارد گردند. جداول و شکلها به زبان انگلیسی و عناوین آنها به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند

بخش‌های اصلی پیش نویس مقاله و ترتیب آنها

1- صفحه شناسنامه: شامل «عنوان مقاله»، «نام و آدرس نویسنده یا نویسندگان» و آدرس الکترونیک و شماره تلفن مکاتبه کننده می‌باشد.

2- بخش‌های اصلی مقاله به ترتیب عبارتند از «عنوان»، «چکیده»، «مقدمه»، «مواد و روش‌ها»، «نتایج و بحث»، «نتیجه‌گیری کلی» (اختیاری)، «سپاسگزاری» (اختیاری)، «منابع»، و «ضمائم» (در صورت ضرورت) می‌باشد.

 

*مهمترین نتایج و نوآوریهای تحقیق به اختصار  در قالب چند جمله در یک صفحه مجزا تحت عنوان "تازه های تحقیق" به صورت یک فایل word ذخیره و ارسال گردد.

 

 "فرم تعهدنامه اخلاقی تکمیل(امضای همه نویسندگان) و بعنوان یک فایل در بخش فایلهای ارسالی نویسنده ذخیره و ارسال گردد."

 

لینک دریافت تعهدنامه اخلاقی

 

تعهدنامه_کنترل_بیولوژیک 

 

عنوان

 عنوان مقاله باید کوتاه و گویای موضوع تحقیق بوده و از 20 کلمه تجاوز ننماید.

چکیده فارسی و واژههای کلیدی

 چکیده باید به صورت مجموعه‌ای فشرده و گویا از مقاله با تاکید بر روش کار و نتایج و بدون اشاره به فرمول، شکل یا مرجع تنظیم شده باشد و تعداد کلمات آن نباید از 200 کلمه تجاوز نماید. پس از چکیده، سه تا پنج واژه کلیدی (واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند) گنجانده شود.

مقدمه

 مقدمه باید شامل معرفی موضوع پژوهش و ضرورت انجام آن بوده و در آن به پیشینه پژوهش‌های مرتبط ارجاع و در بخش پایانی هدف از انجام پژوهش به روشنی بیان گردد.

مواد و روشها

در این قسمت باید به شرح مواد مورد استفاده و روش‌های به‌کار رفته در پژوهش پرداخت. از ذکر کامل روش‌های اقتباس شده خودداری و تنها به ارائه اصول و ذکر منبع اکتفا گردد.

 

نتایج و بحث

 نتایج تحقیق در قالب متن، جداول، نمودارها و تصاویر ارائه می‌شود. اطلاعات نباید در قالب جدول و نمودار تکرار شود. در تنطیم جداول نباید از خطوط عمودی و افقی (مگر در بالا و پایین سطر اول جدول و پایین آخرین سطر آن) استفاده کرد. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط باشد. عنوان جدول در بالای آن قرار می‌گیرد و با کلمه جدول، شماره آن و خط تیره شروع می‌شود. شکل‌ها شامل تصاویر و کارهای ترسیمی است و باید دارای وضوح و خوانایی مطلوب باشند. عرض شکل‌ها نباید از 5/7 و یا 16 سانتی‌متر تجاوز کند. عنوان تصاویر و نمودارها در پایین آن قرار می‌گیرد و با کلمه شکل، شماره آن و خط تیره شروع می‌شود. روابط باید شماره‌گذاری شوند و ارجاع به جداول، شکل‌ها، و روابط در متن با شماره مورد یاد شده داخل پرانتز صورت می‌گیرد. فرمول و معادلات باید شماره داشته باشد. نتایج را باید با بحث‌های متناسب همراه نمود و یافته‌های پژوهش باید با استناد به یافته‌های مشابه سایر پژوهشگران مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرند. نتایج و بحث را میتوان بطور جداگانه و یا در یک بخش ذکر نمود.

نتیجه گیری کلی (اختیاری)

 در این بخش نتیجه گیری کلی از مقاله در حد یک تا دو بند ارائه می‌شود. این بخش باید مستقل و بدون نیاز به مراجعه به سایر بخش‌های مقاله و منعکس کننده مهم‌ترین یافته‌ها باشد.

سپاسگزاری (اختیاری)

 از افراد خاص، سازمان‌ها و یا مؤسسات پژوهشی با ذکر دلیل، حداکثر در چهار سطر، می‌توان سپاسگزاری نمود.

عنوان و چکیده انگلیسی

 عنوان مقاله، نام و آدرس نویسندگان، و چکیده به زبان انگلیسی، باید متناظر با چکیده فارسی باشد. پس از چکیده، بین سه تا پنج کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی (واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند) گنجانده شود.

منابع-چگونگی استناد در متن و تنظیم منابع

کلیه منابع مورد استفاده چه فارسی و چه لاتین در پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نگارنده مرتب می‌شوند. در انتهای منابع فارسی عبارت (In Persian) نوشته می‌شود. در ارجاع به منابع باید تا جای ممکن از نام بردن افراد در شروع جمله خودداری و منابع در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شوند. در صورت ارجاع به چند منبع، منابع بر اساس سال مرتب شده و با «,» از هم جدا می‌شوند. نمونه‌های از ارجاع در انتهای متن:

چنانچه ناگزیر از ارجاع به منبعی در ابتدای جمله هستید، جمله با «نام فارسی نویسنده» بدون اشاره به سال آغاز شده و در پایان جمله، به منبع ارجاع داده می شود. مانند:

کارلین نشان داد که ... (Karlin 1982).

صادقی و اسماعیلی ثابت کردند که ... (Sadeghi and Esmailli 1992).ریچارد و همکاران ضمن بررسی ... (Richard et al. 2007).

منابع با نام نویسندگان و سال انتشار یکسان باید با حروف a، b، c ...، پس از عدد سال در پرانتز، از هم متمایز شوند. ذکر منابع بی‌نام و غیرقابل دسترسی مجاز نمی‌باشد. در لیست منابع، نام نویسندگان سیاه (Bold) می‌باشد. ابتدا نام خانوادگی فرد آمده و پس از یک فاصله ابتدای نام کوچک آن آورده می‌شود. نام نویسندگان با «,» از هم جدا می‌شوند.

 شیوه تنظیم منابع و نمونه:

BOOK

Author (Year) Title. Editioned. Publisher, Place Published.

Berryman AA (1999) Principles of population dynamics and their application. Stanley Thornes, UK.

BOOK SECTION

Author (Year) Title, In: Editor (ed.), Book Title. Editioned.

 Publisher, Place Published. pp. Pages.

Davies KG (1998) Natural parasites and biological control, In: Sharma SB (ed.), The cyst nematode. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands. pp. 369-387.

JOURNAL ARTICLE

Author (Year) Title. Journal Volume(Issue): Pages.

Fondren KM, McCullough DG, Walter AJ (2004) Insect predators and augmentative biological control of balsam twig aphid (Mindarus abietinus Koch) (Homoptera: Aphididae) on Christmas tree plantations. Environmental Entomology 33(6): 1652-1661.

Pratt PD, Center TD (2011) Biocontrol without borders: the unintended spread of introduced weed biological control agents. BioControl: 1-11.

Pratt PD, Slone DH, Rayamajhi MB, Van TK, Center TD (2003) Geographic distribution an dispersal rate of Oxyops vitiosa (Coleoptera: Curculionidae), a biological control agent of the invasive tree Melaleuca quinquenervia in South Florida. Environmental Entomology 32(2): 397-406.

ELECTRONIC REFERENCES

Author (Year) Title. URL

Chi H (2005) TWOSEX-MSChart: a computer program for the age-stage, two-sex life table analysis. http://140.120.197.173/Ecology/Download/Twosex-MSChart.zip

THESIS

Author (Year) Title. Degree Thesis Type, University, Place Published.

Collins C (2009) Evaluating the effectiveness of two Trichoderma species as biological control agents against damping-off caused by Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. in cucumber seedlings and microgreen table beets. M.Sc., University of Delaware, Delaware, United States.

Poleatewich A (2010) Development of biological control strategies for integrated management of pre- and postharvest diseases of apple in Pennsylvania. Ph.D., The Pennsylvania State University, Pennsylvania, United States.

CONFERENCE PROCEEDING

Author (Year of Conference) Title. In: Conference Name, Date, Conference Location. Pages.

Salehipour Shirazi G, Hatami B, Ebadi R, Hosseini M, Etemadi N (2008) Response of two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) to volatiles of two rose cultivars. In: the 18th Iranian plant protection congress, 24-27 Aug., University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran. 243.

در مورد منابعی فارسی، در انتها عبارت (In Persian) وارد می‌شود.