76043abf2ebed2c
تعداد مقالات: 153
27. الگوی بیان آنزیم‌های مؤثر در کنترل زیستی به‌وسیله برخی جدایه‌های وحشی و جهش‌یافته قارچ Trichoderma viride

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-153

تبسم ناصری پور؛ سمیرا شهبازی؛ سعید نصراله نژاد؛ کامران رهنما


28. بهینه‌سازی اثرات ضدقارچی و حشره کشی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-19

عسگر عباداللهی؛ ابراهیم تقی نژاد؛ مهدی داوری


29. ارزیابی اثر بیوپرایمینگ بذر بر کنترل زیستی بیماری لکه برگی گوجه فرنگی و فاکتورهای رشدی گیاه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

مریم خضری؛ افسانه عباس پور انبی؛ فرزانه محمدسور


30. Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-26

فاطمه سادات سیدین؛ مسعود احمدزاده؛ رضا طلایی حسنلویی؛ مجید اولیاء؛ هلگه بی بوده


31. بررسی عوامل تبیین کننده پذیرش کنترل بیولوژیکی آفات برنج در میان شالیکاران شهرستان ساری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95-107

فاطمه رزاقی بورخانی؛ احمد رضوانفر؛ حسین شعبانعلی فمی؛ محمد شوکتی آمقانی


33. بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های Bacillus spp. در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 17-26

مریم رمضانی مقدم؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری؛ حمید روحانی


35. پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-30

مهدی حسن پور؛ شهزاد ایرانی پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جعفر محقق نیشابوری


36. بررسی ویژگی‌های زیستی باکتریPseudomonas fluorescens UTPF68 و ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri عامل بوته‌میری خیار

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-116

سمیه السادات قافله باشی؛ فاطمه جمالی؛ مسعود احمدزاده


37. تأثیر احساس برخی الگو‌های مولکولی مرتبط با میکروب شناخته‌شده در افزایش مقاومت گیاه آرابیدوپسیس

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-22

وحید فلاح زاده ممقانی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی


38. ترجیح و کارایی سن شکارگر Orius niger Wolff بر هفت ژنوتیپ سیب‌زمینی آلوده به Thrips tabaci Lindeman

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 89-97

سید علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور؛ علی گلی زاده


39. بررسی مقاومت رقم‌های تجارتی توت‌فرنگی در برابر Botrytis cinerea و تأثیر کنترلی اسانس رازیانه و قارچ‌کش ایپرودیون- کاربندازیم روی آن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-37

سیدجعفر نصیری طالشی؛ صفرعلی مهدیان؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ سید امین علیان


40. تأثیر باکتری‎های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‎زمینی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 151-162

عادله سبحانی پور؛ کیوان بهبودی؛ اسماعیل محمودی؛ محسن فرزانه


43. تاثیر چندین جدایه قارچ هم‌ستیز در مهار زیستی نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-32

ابوالفضل یحیوی آزاد؛ علی سراجی؛ علی اکبر حجت جلالی؛ صنم صفایی چای کار


44. مقایسۀ جمعیت‏ نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم ‏های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه‏ فرنگی Tuta absoluta

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-30

حسن ملکشی؛ جعفر محقق؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری


45. Within plant migration as an alternative counter-measuring avoidance behavior in Zetzellia mali (Ewing) (Acari: Stigmaeidae)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-35

آزاده زاهدی گلپایگانی؛ علیرضا صبوری؛ مریم کفیل؛ کارول کری


46. بررسی اثر باکتری‌های آللوپاتیک Pseudomonas fluorescens و قارچ آنتاگونیست Fusarium spp. در کنترل انگل گل جالیز روی گوجه‌فرنگی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 109-119

سلیمان قاسمی؛ حسین صارمی؛ سیاوش ترابی؛ مجید حسینی


47. اثر چند پودر وتابل تهیه¬شده از بلاستوسپور قارچBeauveria bassiana (Asc., Cordycipitaceae) روی تریپس پیاز، Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 29-37

ریحانه عزتی تبریزی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ خلیل طالبی


48. فعالیت قارچ کشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-33

محمد امین کهن مو؛ فاطمه جمالی


49. مطالعه نماتود‌های بیمارگر حشرات خانواده Heterorhabditidae و Steinernematidae در خراسان شمالی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 107-121

شکوفه کمالی؛ جواد کریمی؛ ابراهیم شکوهی


50. بررسی بیمارگری قارچ‌های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در کاربرد هم‌زمان روی Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-40

حسن عسکری؛ کیمیا کوهستانی؛ مهدی ضرابی؛ احمد بغدادی