76043abf2ebed2c
فعالیت ضد‌قارچی قارچ‌های درون‌زی جداشده از قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)، علیه برخی عوامل بیماری‌زای قارچی آن

کوثر شیرازی؛ محمد سالاری؛ محمد جوان‌نیکخواه؛ مهدی پیرنیا؛ محمدرضا آصف

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2022.331249.311

چکیده
  در این پژوهش، تاثیر قارچ‌های درون‌زی (mycoendobiont) جداشده از قارچ دکمه‌ای سفید علیه قارچ‌های Mycogone perniciosa، Lecanicillium fungicula و Trichoderma harzianum، به‌عنوان عوامل بیماری‌زای مهم آن، برای کاربرد جهت مهار زیستی و جایگزینی ترکیبات شیمیایی بررسی گردید. جدایه‌های درون‌زی از کلاهک، تیغه و ساقه اندام‌های کاملا سالم قارچ دکمه‌ای که از سالن‌های پرورش ...  بیشتر

جدول زندگی و آماره‏های زیستی زنبور Anastatus acherontiae پارازیتوئید تخم شب‌پره برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva) در شرایط آزمایشگاهی

ناصر فرار؛ مصطفی حقانی؛ عباسعلی زمانی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 161-172

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.325193.306

چکیده
  زنبور Anastatus acherontiae در استان بوشهر پارازیتوئید تخم شب‎پره برگ‎خوار دو نواری (Streblote siva) و تخم پروانه کله مرده (Acherontia atropos) است. پارامترهای جدول زندگی سنی-مرحله‏ای دو جنسی این زنبور روی تخم شب‎پره برگ‎خوار دو نواری در شرایط آزمایشگاهی (یک دوره نور-‎دما، در 16 ساعت روشنایی با دمای 26 درجه سلسیوس و 8 ساعت تاریکی در دمای 18 درجه سلسیوس، ...  بیشتر

اثر قارچ Trichodermaharzianum Tr6بر برهم‌کنش کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis و میزبان آن Tetranychus urticae روی گیاه لوبیا (Acari: Tetranychidae, Phytoseiidae)

آزاده زاهدی گلپایگانی؛ پدیده وطن پرست؛ علیرضا صبوری؛ کیوان بهبودی؛ هلن محمدی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 185-195

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2022.328867.309

چکیده
  قارچ‌های جنسTrichoderma ازجمله عوامل کنترل بیولوژیکی هستندکه تأثیر آنها در کنترل حشرات و کنه‌های آفت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مطالعه شده ولی در مورد تأثیر برهم‌کنش آن با گیاه روی شکارگرها اطلاعاتی در دست نیست.در این پژوهش با استفاده از گیاه لوبیای آلوده به کنهTetranychus urticae و تیمار آن با قارچ T. harzianumTr6، برخی ویژگی‌های رفتاری کنه شکارگرPhytoseiulus ...  بیشتر

زیست‌شناسی سرخرطومی بذرخوار خارخسک Microlarinus lareynii (Col., Curculionidae) عامل بیوکنترل علف‌هرز خارخسک در منطقه‌ی ارومیه

یونس کریمپور؛ محمد محبی نیا

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 13-25

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.272233.252

چکیده
  علف هرز خارخسک Tribulus terrestris L. ، علف هرزی یک ساله‌ی تابستانه و با انتشار جهانی است. زیست‌شناسی سرخرطومی بذرخوار خارخسک Microlarinus lareynii ، به عنوان یک عامل مهار زیستی این علف‌هرز، در منطقه‌ی ارومیه مطالعه شد. نتایج نشان داد که این سرخرطومی دارای سه نسل در سال بوده و به صورت حشره‌ی کامل زمستا‌ن-گذرانی می‌کند. حشرات کامل سرخرطومی در اواخر ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
مقایسۀ جمعیت‏ نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم ‏های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه‏ فرنگی Tuta absoluta

حسن ملکشی؛ جعفر محقق؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.254673.227

چکیده
  سن شکارگرNesidiocoris tenuis در کنترل بید گوجه‏فرنگی Tuta absoluta و ‏سفیدبالک گلخانهTrialeurodes vaporariorum در گلخانه‏های گوجه‏فرنگی نقش موثری دارد. پراسنجه‏های رشدی سن در شرایط آزمایشگاهی روی برگچه‏های گوجه‏فرنگی با تغذیه از تخم‏های بید آرد و بید گوجه‏فرنگی مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده‏ها به روش جدول ‏زندگی دو جنسی سن- مرحلۀ زیستی، ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره‌‌های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی

مهدی اخلاقی؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 31-47

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.253246.225

چکیده
  در پژوهش حاضر اثرات ضد باکتریایی عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی اَفسنطین، بابونه، زیره سبز، بادرنجبویه، آنغوزه، عرعر و اُکالیپتوس علیه باکتری Erwinia amylovora مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون بیماری‌زایی جدایه‌ها بر روی میوه نارس گلابی رقم اسپادونا انجام شد و بیماری‌زا‌ترین جدایه جهت ادامه آزمایش‌ها انتخاب گردید. حساسیت جدایه منتخب به ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تاثیر چندین جدایه قارچ هم‌ستیز در مهار زیستی نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi)

ابوالفضل یحیوی آزاد؛ علی سراجی؛ علی اکبر حجت جلالی؛ صنم صفایی چای کار

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 21-32

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.234850.202

چکیده
  در حال حاضر، مدیریت مبارزه با نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi)، با تکیه بر راه‌کارهای مهار زیستی، از اولویت‌های پژوهشی در محصول چای به حساب می‌آید. در این پژوهش، پس از نمونه‌برداری از خاک و ریشه‌ی درختچه‌های چای در بهار و تابستان 1392 در مناطق چای‌کاری استان‌های گیلان و مازندران، قارچ‌ها از خاک ناحیه فراریشه‌ی چای جداسازی ...  بیشتر

ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
کارایی و شکارگری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menetries) با تغذیه از شتة سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

محمد امین سمیع؛ بتول مختاری

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 53-65

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.52626

چکیده
  شتة سبز هلو Myzus persicae (Hem:Aphididae) یکی از شته‌های چند میزبانه است که بیش از چهارصد گونه از چهل خانوادة گیاهی را آلوده می‌کند. کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Col: Coccinellidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در باغ‌های ایران است. در این پژوهش کارایی و شکارگری این کفشدوزک با تغذیه از شتة سبز هلو در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2±25 درجة سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر Metarhizium anisopliae و Trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne javanica

مهسا خسروی؛ محمد عبدالهی؛ مهدی صدروی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 67-76

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.52921

چکیده
  تأثیر دو قارچ Metarhizium anisopliae وTrichoderma harzianum  بر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica، در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای مطالعه و بررسی شد. در بررسی‌های آزمایشگاهی، با استفاده از آزمون‌های فرار و کشت متقابل مشخص شد که این دو قارچ اثر آنتاگونیستی بر یکدیگر ندارند. به منظور تعیین اثر این دو قارچ بر نماتد ریشه گرهی در شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی با ...  بیشتر