76043abf2ebed2c
سخن سردبیر کنترل بیولوژیک آفات
سخن سردبیر
دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 0-1

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.69035

چکیده
  کشاورزی زیستی(Biofarming) با محوریت استفاده از پروبیوتیک‌های گیاهی و حشرات مفید، رویکرد مدیریتی مهمی در توسعه کشاوزی پایدار محسوب می‌شود. طبق پیش‌بینی‌های انجام‌گرفته، در سال 2100 میلادی جمعیت جهان به یازده میلیارد نفر خواهد رسید. برای تامین نیاز غذایی این جمعیت باید تولیدات کشاورزی افزایش یابد (تقریباً معادل 8/1 درصد افزایش بازدهی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ارزیابی اثر بیوپرایمینگ بذر بر کنترل زیستی بیماری لکه برگی گوجه فرنگی و فاکتورهای رشدی گیاه

مریم خضری؛ افسانه عباس پور انبی؛ فرزانه محمدسور

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.263489.237

چکیده
  بیماری لکه‌برگی باکتریایی گوجه‌فرنگی ناشی از باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae یکی از عوامل مشکل‌ساز مهم برای تولید این محصول در گلخانه و مزرعه است. در این مطالعه، تاثیر سویه‌هایی از ریزوباکتری‌های پروبیوتیک بر شاخص‌های بذر، فاکتورهای رشدی گیاه و کنترل بیولوژیک عامل بیماری لکه برگی سیرینگایی گوجه‌فرنگی در آزمایشگاه و گلخانه مورد ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
مقایسۀ جمعیت‏ نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم ‏های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه‏ فرنگی Tuta absoluta

حسن ملکشی؛ جعفر محقق؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.254673.227

چکیده
  سن شکارگرNesidiocoris tenuis در کنترل بید گوجه‏فرنگی Tuta absoluta و ‏سفیدبالک گلخانهTrialeurodes vaporariorum در گلخانه‏های گوجه‏فرنگی نقش موثری دارد. پراسنجه‏های رشدی سن در شرایط آزمایشگاهی روی برگچه‏های گوجه‏فرنگی با تغذیه از تخم‏های بید آرد و بید گوجه‏فرنگی مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده‏ها به روش جدول ‏زندگی دو جنسی سن- مرحلۀ زیستی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره‌‌های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی

مهدی اخلاقی؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 31-47

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.253246.225

چکیده
  در پژوهش حاضر اثرات ضد باکتریایی عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی اَفسنطین، بابونه، زیره سبز، بادرنجبویه، آنغوزه، عرعر و اُکالیپتوس علیه باکتری Erwinia amylovora مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون بیماری‌زایی جدایه‌ها بر روی میوه نارس گلابی رقم اسپادونا انجام شد و بیماری‌زا‌ترین جدایه جهت ادامه آزمایش‌ها انتخاب گردید. حساسیت جدایه منتخب به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
کنترل بیولوژیک قارچ Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی با استفاده از چند گونه مخمر در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

مریم آبیاری؛ صدیقه محمدی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 49-64

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.258649.233

چکیده
  در پژوهش حاضر تاثیر گونه‌های مخمر S. cervisiae، R. mucilaginosa، P. jadini و P. fermentans در شرایط آزمایشگاهی بر روی قارچ مایکوگون و بیماری حباب تر بررسی گردید. برای این منظور مکانیسم‌های آنتاگونیستی در شرایط آزمایشگاهی با سه روش کشت متقابل، ترکیبات فرار و غیر فرار برای بیمارگر و میزبان بطور جداگانه انجام شد. در آزمون کشت متقابل هر چهار مخمر توانایی محدود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی اثر برخی باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جدا شده از مناطق شور و خشک در کنترل Phytophthora drechsleri عامل بیماری گموز پسته در شرایط آزمایشگاه

هادی شمسی؛ روح اله صابری؛ حسین علایی؛ پژمان خدایگان؛ عبدالرضا اخگر

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.272675.254

چکیده
  در این مطالعه اثر برخی از باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جداسازی شده از مناطق شور و خشک در کنترل قارچ عامل بیماری گموز پسته و خصوصیات محرک رشدی (PGPR) بررسی شد.200 جدایه باکتریایی از ناحیه ریزوسفر و غیرریزوسفر درختان پسته و علف‌های هرز حاشیه باغات استان کرمان جداسازی شد. تعدا 30 جدایه توانستند حداکثر سطح شوری استفاده شده را تحمل کنند. جدایه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن‌های دفاعی خربزه

جواد آبخو؛ احمد مهربان

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 83-92

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.273278.255

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن‌های دفاعی خربزه انجام شد. این آزمایش به دو روش آغشته‌سازی خاک باB. methylotrophicus و آغشته‌سازی بذر با آن در شرایط گلخانه انجام شد. همچنین بیان ژن‌های (GAL2) galactinol synthase 2،β-1,3- glucanas 2 (βGlu2) ، (CAT) catalase و (Chi) chitinase با تکنیک Real-time PCR ارزیابی شد. گیاهان تیمار شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر بیان ژن aiiA بر تحرک و آنزیم‌های بیماری‌زایی باکتری Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم باکتریایی

اسماعیل محمودی؛ صمد جعفری

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 93-103

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.276448.261

چکیده
  حدنصاب احساس (Quorum sensing) یک مکانیسم‌ تنظیمکننده است که توسط‌ Pectobacterium carotovorum برای تنظیم بیان ژن‌ها و تولید فاکتورهای بیماری‌زایی استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر باکتری‌های مختلفی از خاک جداسازی شده‌اند که می‌توانند مولکول‌های پیام‌رسان باکتریها به‌ویژه اسیل هموسرین لاکتون (AHL) را تجزیه و در حدنصاب احساس باکتری‌ها اختلال ایجاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییرات فصلی زنجرک مو، Arboridia kermanshah، و درصد پارازیتیسم تخم آن روی نه رقم مو در اصفهان

جهانگیر خواجه علی؛ مهناز کهنسال؛ بیژن حاتمی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 105-115

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.258030.230

چکیده
  زنجرک مو (Hemiptera: Cicadellidae) Arboridia kermanshah Dlabola یکی از مهم‌ترین آفت مو از نظر اقتصادی در اصفهان است. در این پژوهش، تغییرات فصلی آفت روی نه رقم شامل یاقوتی‌سفید، ریش‌بابا، عسکری، خلیلی، رطبی، سیاه، کشمشی‌سفید ، کشمشی‌قرمز و یاقوتی‌سیاه در طرح بلوک کامل تصادفی در قالب کرت‌های خرد شده ارزیابی شد. بیشترین تراکم حشرات کامل و پوره زنجرک مو در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی دیگر روشهای مرتبط با بیوکنترل
کاربرد ریزوباکترهای پروبیوتیک جهت کنترل زیستی ویروس موزاییک توتون در میزبان گوجه‌فرنگی

میلاد آئینی؛ محمد حامد قدوم پاریزی پور؛ پرنیان پولادی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 117-127

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.274441.258

چکیده
  ویروس موزاییک توتون (TMV) ازجمله ویروس‌هایی است که تولید محصول گوجه‌فرنگی را در مزرعه و گلخانه، به‌شدت کاهش می‌دهد. مطالعه و تحقیق حاضر جهت تعیین ترکیب مناسبی از رایزوباکترهای پروبیوتیک به‌منظور کاهش شدت بیماری ناشی از ویروس موزاییک توتون در میزبان گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه صورت گرفت. از سه جدایه‌ی باکتری شامل Pseudomonas putida، Pseudomonas ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
اثرات غلظت های زیرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae روی فراسنجه های تولیدمثلی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

مریم علی خانی؛ سید علی صفوی؛ شهزاد ایرانی پور

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 129-139

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.270588.247

چکیده
  در این مطالعه اثرات زیرکشندگی قارچ (Metschn.) Sorokin Metarhizium anisopliae، جدایه DEMI001، روی فراسنجه‌های تولیدمثلی نتاج(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) Tuta absoluta ، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. لارو سن سوم مینوز گوجه‌فرنگی با غلظت‌های (103×29/1) LC10 ، ( 103×39/6) LC20 و (104×03/2) LC30 قارچ M. anisopliae، به روش غوطه وری زیست‌سنجی شد. طول دوره‌های تخمریزی و میزان زادآوری ...  بیشتر

مقاله کوتاه کنترل بیولوژیک آفات
بررسی میزان تغذیه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از تخم‌های بالشتک معمولی و شپشک آردآلود مرکبات و طول دوره لاروی آن

امیرحسین طورانی؛ حبیب عباسی پور؛ بهنام امیری

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 141-145

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.222759.179

چکیده
  کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri یکی از مهم‌ترین شکارگرهای شپشک‌ها است که در سنین مختلف لاروی و حشره بالغ از تخم‌های بالشتک معمولی، Pulvinaria aurantii و شپشک آردآلود مرکبات، Planococcus citri در شمال ایران تغذیه می‌کند. در این تحقیق، میزان تغذیه مراحل سنی کفشدوزک شامل لاروهای سن یک، دو، سه، چهار و حشره بالغ (نر و ماده) در دماهای 20، 25، 30 و 35 درجه‌ سلسیوس، رطوبت ...  بیشتر

مقاله کوتاه کنترل بیولوژیک آفات
واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک Oenopia conglobata (L.) نسبت به تراکم‌های مختلف شته Schizaphis graminum (Rondani)

مریم پهلوان یلی؛ مریم بزرگ امیر کلائی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 147-151

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.237398.205

چکیده
  در این تحقیق واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک شکارگر Oenopia conglobata (L.) (Col.: Coccinellidae) نسبت به تراکم های مختلف (10، 15، 20، 25، 30، 40 و 50) پوره‌های سن چهارم شته سبز گندم، Schizaphis graminum (Rondani)، در اتاقک رشد (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) روی گندم مطالعه شد. تعداد طعمه های شکار شده توسط شکارگر در هر ...  بیشتر

مقاله کوتاه کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی اثر آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت جداسازی شده از ریشه جو بر بیمارگرهای Pythium aphanidermatum و Gaeumannomyces graminis با روش کشت متقابل

صمد جمالی؛ لیلا شادمانی؛ اکرم فاطمی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 153-158

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.243866.211

چکیده
  قارچ‌های اندوفیت می‌توانند عوامل کنترل بیولوژیک کارآمدی باشند. مشاهدات فراوانی وجود دارد که این قارچ‌ها از گیاهان در برابر بیمارگرهای ریشه محافظت کرده‌اند. در این پژوهش اثر همستیزیِ 20 جدایه اندوفیتیِ ریشه جو شامل (یک جدایه) Alternaria alternata، (دو جدایه) Microdochium bolleyi، (چهار جدایه) Fusarium redolens، (یک جدایه) F. monliforme، (دو جدایه) F. tricinctum، (یک جدایه) ...  بیشتر