76043abf2ebed2c
مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
تأثیر گیاه میزبان بر کشندگی قارچ Beauveria bassiana روی کنه تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae و سن شکارگر Orius niger

علی اصغر کوثری؛ احد صحراگرد؛ رضا طلایی حسنلویی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 129-138

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.59913

چکیده
  ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی گیاه میزبان می­تواند برکشندگی عوامل کنترل میکروبی روی آفت هدف و دشمنان طبیعی آن تأثیرگذار باشد. در پژوهش حاضر، کشندگی جدایه TV از قارچ B. bassiana در غلظت 107 کنیدی در میلی­لیتر با برج پاشش علیه کنه­های ماده بالغ روی گوجه­فرنگی، خیار و توت­فرنگی هرکدام در پنج تکرار مورد بررسی قرارگرفت. شاهد نیز با همان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
اثر قارچ‌ریشه (میکوریز) Glomus mosseae بر بوته‌میری پیتیومی خیار در شرایط تنش شوری

حلیه حسینی؛ ناصر پنجه که؛ حسین علایی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 139-149

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.59914

چکیده
  تنش شوری یکی از مهم‌ترین فاکتورهای غیرزیستی است که میزان رشد و محصول­دهی را در بسیاری از گیاهان محدود می­نماید. شوری به علت تأثیر سوء روی گیاه میزبان باعث افزایش حساسیت میزبان، وقوع و توسعه بیماری‌های گیاهی می­شود. قارچ­ ریشه­ها قادرند که تحمل شوری برخی گیاهان را افزایش دهند. در این تحقیق تأثیر بیولوژیکی قارچ Glomus mosseae در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر باکتری‎های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‎زمینی

عادله سبحانی پور؛ کیوان بهبودی؛ اسماعیل محمودی؛ محسن فرزانه

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 151-162

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.60150

چکیده
  باکتری Pectobacterium carotovorum یکی از مهم­ترین باکتری­های بیماریزای سیب­زمینی در دنیا است. بیان تعدادی از ژن­هایی که در تولید فاکتورهای بیماریزایی در این باکتری دخیل هستند با سیستم حدنصاب احساس تنظیم می­شود. در P. carotovorum مولکول­های سیگنال دخیل در این سیستم از نوع AHLs می­باشند. در این تحقیق 1280 جدایه باکتری از ریزوسفر گیاهان مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
کارایی سویه‌های سودوموناس در تعدیل تنش خشکی روی پارامترهای رشدی و فیزیولوژی ارقام پسته

فریبا فتحی؛ روح الله صابری ریسه؛ محمد مرادی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 163-176

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.60151

چکیده
  استفاده از باکتری‌های پروبیوتیک‌ گیاهی با قابلیت القای تحمل به خشکی در گیاهان یکی از رهیافت‌های مؤثر جهت کاهش خسارت تنش خشکی می‌باشد. در این تحقیق تأثیر چهار استرین باکتریایی از جنس سودوموناس (T17-4، VUPF5، 428، CHA0) روی مقاومت نهال‌های پسته دو رقم سرخس و بادامی ریز زرند به تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش در قالب یک طرح کاملا تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
کارایی و نرخ مصرف کفشدوزک Hippodamia variegata (Goez) با تغذیه از شته سبز انار Aphis punicae در شرایط آزمایشگاهی

ایمان رمضانی؛ محمد امین سمیع

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 177-191

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61196

چکیده
  واکنش تابعی و نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) در دمای 2±25 و 2±5/27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65% و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی بررسی شد. در مطالعه نرخ شکارگری لاروهای سن یک تازه تفریخ شده استفاده و هر مرحله سنی با تعداد مشخصی از پوره‌های سن سه و چهار شته سبز انار Aphis punicae (Hem.: Aphididae) تغذیه شدند. بر اساس نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
بررسی برخی ویژگی‌های زیستی و تغذیه‌ای زنبور پارازیتویید Eretmocerus delhiensis Mani روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood

جعفر ابراهیمی‌فر؛ ارسلان جمشیدنیا؛ حسین اللهیاری

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 193-200

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61197

چکیده
  سفیدبالک گلخانه (Hem., Aleyrodidae) Trialeurodes vaporariorum آفتی همه‌جازی، پلی‌فاژ و کلیدی است که به دامنه وسیعی از محصولات حمله می‌کند. در این پژوهش، پارامترهای زیستی و تغذیه‌ای زنبور پارازیتویید Eretmocerus delhiensis Mani (Hym., Aphelinidae) روی سفیدبالک گلخانه در تغذیه‌ از گیاه گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش‌ها در شرایط کنترل‌شده، دمای 1±25 درجه سلسیوس، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر عصاره‌های مختلف گیاه دارویی تشنه‌داری (Scrophularia striata) در کاهش آفلاتوکسین B1 قارچ (Aspergillus flavus) روی مغز پسته

لیلا مرادی؛ زهره جعفری؛ محسن فرزانه

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 201-209

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61198

چکیده
  امروزه استفاده از اسانس و عصاره­های گیاهان دارویی به دلیل داشتن خواص دارویی، ضدقارچی، ضدباکتریایی و آنتی­اکسیدانی در صنایع دارویی و غذایی رو به ­پیشرفت است. در این راستا پژوهشی به منظور ارزیابی عصاره­های مختلف گیاه دارویی تشنه­داری (Scrophularia striata) در جلوگیری از رشد میسلیومی و کاهش آفلاتوکسین Aspergillus flavus در محیط کشت مایع سیب­زمینی-دکستروز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
ارزیابی نظام‌های کشت نواری ذرت و شبدر در کنترل زیستی کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis (Hübner)

سید علی اصغر فتحی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 211-222

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61199

چکیده
  کرم ساقه­خوار اروپایی ذرت،  Ostrinia nubilalis (Hübner)آفت مهم ذرت در ایران است. در این تحقیق تأثیر تک­کشتی ذرت و سه نظام کشت­ نواری شامل سه، شش و نه ردیف ذرت در تناوب با سه ردیف شبدر در تنوع گونه­ای دشمنان طبیعی O. nubilalis، نسبت تراکم شکارگرها به شکار و درصد تخم­ها و لاروهای پارازیته­شده آفت در مزارع آزمایشی واقع در منطقه اردبیل در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص‌های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita)

اعظم زین الدینی ریسه؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی؛ محمد مرادی؛ روح اله صابری ریسه

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 223-234

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61200

چکیده
  پتانسیل 4 استرین باکتریایی پروبیوتیک شامل Pseudomonas fluorescens VUPF5, VUPF52 Bacillus cereus IPRI95 و Bacillus subtilis IPRI96 در افزایش فاکتورهای رشدی دو رقم پسته در شرایط حضور و عدم حضور نماتد (Meloidogyne incognita) بررسی شد. آزمایشی بر اساس طرح فاکتوریل با سه فاکتور رقم (بادامی و سرخس)، بیماری (حضور نماتد، عدم­حضور نماتد) باکتری (شاهد، IPRI95, IPRI96, VUPF5, VUPF52) درقالب طرح کاملاً ًتصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
توانایی بیوکنترل سویه‌های Pseudomonas fluorescens مولد 2و4-دی استیل فلوروگلوسینول و سیانید‌هیدروژن علیه پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی

فاطمه جمالی؛ محمد مدرسی؛ فرشته بیات

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 235-246

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61201

چکیده
  سودوموناس‌های فلورسنت مولد 2و4-دی­استیل فلوروگلوسینول(DAPG)  در بیوکنترل بسیاری بیماری‌های قارچی گیاهان نقش دارند. پژمردگی فوزاریومی گوجه­فرنگی یکی از مهمترین بیماری‌های این گیاه است که خسارت زیادی را به محصول وارد می­آورد. در این پژوهش 35 سویه Pseudomonas fluorescens از نظر وجود ژن‌های phlD و hcnAB بررسی شده و مشخص گردید نه سویه واجد ژن‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی کارایی ترکیبات آلی فرّار Trichoderma asperellum در کنترل Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی

فرناز جلالی؛ دوستمراد ظفری؛ هومن سالاری

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 247-259

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61599

چکیده
  این مطالعه، به­منظور تعیین کارایی ترکیبات آلی فرّار Trichoderma asperellum، در بازداری از رشد میسلیوم و جوانه­زنی کنیدیوم Botrytis cinerea و کنترل پوسیدگی بوتریتیسی میوه توت‌فرنگی صورت گرفت. کاهش معنی­داری در قطر پرگنه، درصد جوانه­زنی کنیدیوم و طول لوله­های تندشی B. cinerea در تیمارهای درمعرض ترکیبات آلی فرّار کشت پنج روزه T. asperellum نسبت به شاهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات
اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی

ساناز امامی؛ سید علی صفوی؛ یوبرت قوستا

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 261-268

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61636

چکیده
  شته مومی کلم یکی از آفات مهم گیاهان تیره کلم می­باشد که با تغذیه مستقیم از شیره گیاهی و انتقال ویروس­های گیاهی خسارت می­زند. روش رایج در کنترل آفت مذکور استفاده از حشره­کش­های شیمیایی است. اما آثار سوء استفاده از آنها موجب افزایش توجه به استفاده از ترکیبات و عوامل سازگار با محیط شده است. لذا در این تحقیق قدرت بیمارگری جدایه­های ...  بیشتر

مقاله کوتاه کنترل بیولوژیک علفهای هرز
ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند

بهروز خلیل طهماسبی؛ سعید مودی؛ غلام رضا زمانی؛ قربانعلی اسدی؛ محمد تقی ال ابراهیم

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 269-272

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61637

چکیده
  به منظور ارزیابی کارایی مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) در کنترل علف هرز تلخه از طریق تخریب بذور آن، سه آزمایش جداگانه در سال 1390 به ترتیب در مزرعه، گلخانه و آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گرفت. آزمایش اول بمنظور بررسی توانایی مگس بذرخوار U. xanthippe در تخریب بذور و کاهش تعداد بذور تولیدی در علف هرز تلخه و دو آزمایش ...  بیشتر