76043abf2ebed2c
کلیدواژه‌ها = کنترل بیولوژیک
تعداد مقالات: 31
26. بررسی بیمارگری قارچ‌های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در کاربرد هم‌زمان روی Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-40

10.22059/jbioc.2014.52460

حسن عسکری؛ کیمیا کوهستانی؛ مهدی ضرابی؛ احمد بغدادی


27. پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-30

10.22059/jbioc.2014.52459

مهدی حسن پور؛ شهزاد ایرانی پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جعفر محقق نیشابوری


28. تأثیر نسبت نر به ماده بر میزان زادآوری و باروری کفشدوزک (HippodamiavariegataCol.: Coccinellidae)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-127

10.22059/jbioc.2014.51672

مهسا الداغی؛ حسین اللهیاری؛ رضا طلایی حسنلویی


29. اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-52

10.22059/jbioc.2013.36553

مریم راشکی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین اللهیاری؛ اصغر شیروانی؛ الهام رضوان نژاد؛ ژاک فن آلفن


30. بررسی اثر باکتری‌های آللوپاتیک Pseudomonas fluorescens و قارچ آنتاگونیست Fusarium spp. در کنترل انگل گل جالیز روی گوجه‌فرنگی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 109-119

سلیمان قاسمی؛ حسین صارمی؛ سیاوش ترابی؛ مجید حسینی