76043abf2ebed2c
مقاله پژوهشی
اثر آفت¬کش¬های هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی واکنش تابعی کفشدوزکHippodamia variegata با تغذیه از تراکم¬های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

نجمه علی‌محمدی داورانی؛ محمدامین سمیع؛ حمزه ایزدی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32069

چکیده
  پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckardt and Lauterer (Hem.: Aphalaridae)، یک آفت اقتصادی در بین آفات موجود در باغ­های پسته است. کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) (Col: Coccinellidae) یکی از شکارگر­های توانا در باغ­های پسته است. این شکارگر همه­چیزخوار است و از شته­ها و پسیل­ها تغذیه می­کند. مطالعات واکنش تابعی شاخص مناسبی برای استفاده موفقیت‌آمیز از دشمن طبیعی ...  بیشتر

مقاله کوتاه
تغییرات فصلی جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata و میزان پارازیتیسم آن به¬وسیله¬ی زنبور Dinocampus coccinellae در مزارع یونجه همدان

فائزه طاوسی اجود؛ حسین مددی؛ مجید کزازی؛ مریم سبحانی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 11-18

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32070

چکیده
  کفشدوزک   Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) با پراکنشی سراسری در اغلب نقاط ایران، نقش مهمی در ایجاد تعادل و تنظیم طبیعی جمعیت بسیاری شته­ها از جمله شته نخودفرنگی، Acyrthosiphon pisum Harris در مزارع یونجه ایفا می­کند. این تحقیق با هدف بررسی تغییرات فصلی جمعیت و تعیین درصد پارازیتیسم مهم­ترین پارازیتوئید این شکارگر انجام شد. نمونه­برداری­ها ...  بیشتر

مقاله کوتاه
برخی ویژگی¬های زیستی کفشدوزک(Goeze) Hippodamia variegata با تغذیه از شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella Zeller

فاطمه اصغری؛ محمدامین سمیع؛ کامران مهدیان

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 19-27

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32071

چکیده
  کفشدوزک Hippodamia variegata  (Col.: Coccinellidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در کشتزارهای ایران است. این شکارگر همه­چیزخوار است و از شته­ها و پسیل­ها تغذیه می­کند. در این پژوهش برخی ویژگی­های زیستی این کفشدوزک با تغذیه از شته مومی کلم  Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella  در دمای 2±5/27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره نوری ...  بیشتر

مقاله کوتاه
اثر چند پودر وتابل تهیه¬شده از بلاستوسپور قارچBeauveria bassiana (Asc., Cordycipitaceae) روی تریپس پیاز، Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاهی

ریحانه عزتی تبریزی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ خلیل طالبی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 29-37

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32072

چکیده
  تهیه فرمولاسیون‌ از بلاستوسپورهای قارچ­های بیمارگر حشرات، امکان استفاده از آنها را به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در شرایط نامساعد محیطی میسر و سبب افزایش کارایی آنها می‌گردد. در پژوهش ­حاضر، فرآورده­های مختلف پودر وتابل از بلاستوسپور جدایه­های EUT105 Beauveria bassiana و EUT116 B. bassiana تهیه و در دو دمای متفاوت یخچال (1±4 درجه سلسیوس) ...  بیشتر

مقاله کوتاه
بررسی کنترل بیولوژیک بیماری آتشک گلابی با عامل Erwinia amylovora با استفاده از برخی باکتری‌های آنتاگونیست

مهدی میرزائی؛ حشمت الله امینیان؛ علی روستایی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 39-47

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32073

چکیده
  بیماری آتشک (Fire blight) یکی از بیماری‌های مهم درختان میوه‌ی دانه‌دار در جهان است. مشکلات کنترل این بیماری، بخصوص در مورد استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و همچنین از آنجایی‌که روش‌های دیگر شیمیایی نیز برای مبارزه با بیماری آتشک سیب و گلابی در دست نیست، روش بیولوژیک می‌تواند به­عنوان بهترین جایگزین برای کنترل بیماری مورد ...  بیشتر

مقاله کوتاه
معرفی استرین جدید UTPF68 Pseudomonas fluorescens به عنوان یکی از باکتری‏های مهم بیوکنترل در ایران

مسعود احمدزاده؛ سلیمان قاسمی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 49-60

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32074

چکیده
  سودوموناس‏های فلورسنت از مهمترین عوامل کنترل بیولوژیک بیماری‏های گیاهی هستند که به­صورت مستقیم، با تولید و ترشح متابولیت‌های بازدارنده و سیدروفورها، سبب محدودکردن یا توقف رشد بیمارگر‏های گیاهی به­ویژه قارچ‌ها می‏شوند و برخی با تولید هورمون­های مختلف سبب افزایش رشد گیاه می‏شوند. هدف از این پژوهش معرفی و بررسی ...  بیشتر

مقاله کوتاه
کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم¬های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به¬وسیله قارچ Trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد javanica Meloidogyne

حسن ملکی زیارتی؛ نوازالله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 61-72

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32075

چکیده
  القای آنزیم­های پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و سیستمیک­شدن آن در گیاهچه گوجه فرنگی رقم کینگ­استون آلوده به نماتد مولد گره ریشه وساقه گیاه با استفاده از تقسیم دوتایی سیستم ریشه مورد بررسی قرار گرفت. ریشه گیاهچه­های در مرحــله شش برگی پس از شست­وشوی از محل ریشه اصلی به دو قسمت تقسیم و در دو گلدان مجاور قرار گرفته، سپس به­وسیله ...  بیشتر