76043abf2ebed2c
ارزیابی برخی قارچ‌های اندوفیت گیاهی در کنترل بیولوژیک بیماری‌ پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه‌فرنگی

کیوان بهبودی؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محدثه زراعتکار

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 103-114

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.313455.294

چکیده
  بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی با عامل Verticillium dahliaeیکی از بیماری‌های مهم گوجه‌فرنگی می‌باشد، به همین دلیل کنترل این بیماری و از جمله کنترل بیولوژیک آن مورد توجه جدی می باشد. قارچ های اندوفیت‌ یکی از عوامل کنترل بیولوژیک محسوب می شوند که علاوه بر کنترل بیماری‌های گیاهی باعث بهبود رشد در گیاه میزبان می‌شوند. در این پژوهش پتانسیل بیوکنترلی ...  بیشتر

اثر قارچ Trichodermaharzianum Tr6بر برهم‌کنش کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis و میزبان آن Tetranychus urticae روی گیاه لوبیا (Acari: Tetranychidae, Phytoseiidae)

آزاده زاهدی گلپایگانی؛ پدیده وطن پرست؛ علیرضا صبوری؛ کیوان بهبودی؛ هلن محمدی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 185-195

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2022.328867.309

چکیده
  قارچ‌های جنسTrichoderma ازجمله عوامل کنترل بیولوژیکی هستندکه تأثیر آنها در کنترل حشرات و کنه‌های آفت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مطالعه شده ولی در مورد تأثیر برهم‌کنش آن با گیاه روی شکارگرها اطلاعاتی در دست نیست.در این پژوهش با استفاده از گیاه لوبیای آلوده به کنهTetranychus urticae و تیمار آن با قارچ T. harzianumTr6، برخی ویژگی‌های رفتاری کنه شکارگرPhytoseiulus ...  بیشتر

ارزیابی اثر آنتاگونیستی استرپتومایسس های ریزوسفر گندم در بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه ناشی از Bipolaris sorokiniana

رسول اکبرپور؛ کیوان بهبودی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 113-126

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.281475.264

چکیده
  پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم با عامل Bipolaris sorokiniana از مهم‌ترین بیماری‌های گندم در جهان است. در این مطالعه 60 جدایه استرپتومایسس از ریزوسفر گندم جداسازی و به روش کشت متقابل در شرایط آزمایشگاه غربال شدند. جدایه‌های UTS22، UTS3 و UTS4 با 6/46، 6/45 و 42 درصد بیشترین میزان ممانعت را از رشد میسلیوم بیمارگر نشان دادند. اغلب جدایه‌های مورد بررسی به ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
کنترل بیولوژیک قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی سفید خیار توسط اکتینوباکتری های ریزوسفری

محمد جواد زاهد؛ کیوان بهبودی؛ ساناز عینی؛ احمد علی پوربابایی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 33-45

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.230696.191

چکیده
  ااکتینوباکتری ها به واسطه داشتن ویژگی‏های آنتاگونیستی بسیار در برابر طیف گسترده‏ای از بیمارگرهای گیاهی به ویژه قارچ‏ها، به عنوان عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک توجهات زیادی را به خود معطوف کرده‏اند. Sclerotinia Sclerotiorum (Lib.) De Bary عامل پوسیدگی سفید ساقه خیار که دارای سه خصوصیت عمده چون دامنه میزبانی وسیع، توان بیماریزایی بالا و دوام ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ارزیابی توان استرپتومیست‏های ریزوسفر گوجه‏فرنگی در کنترل قارچ بیمارگر Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

محمد جواد زاهد؛ کیوان بهبودی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 173-185

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.232296.193

چکیده
  پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه‏فرنگی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (FORL) یکی از بیماری‌های مهم خاکزاد گوجه‏فرنگی به‏حساب می‏آید. در این پژوهش 740 جدایه اکتینوباکتری‏‏ از مزارع گوجه‏فرنگی مناطق مختلف استان­های فارس و البرز جمع­آوری گردید. آزمون‏های آنزیمی انجام گرفته حاکی از تولید آنزیم‌ پروتئاز و توانایی تولید سیدروفور ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی دخالت در تنظیم ژنی وابسته به حدنصاب احساس در Pectobacterium atrosepticum و تغییر فعالیت LuxI و LuxR توسط ریزوباکتری‎های تجزیه‎کننده ان-اسیل‌هموسرین‌لاکتون

عادله سبحانی پور؛ کیوان بهبودی؛ اسماعیل محمودی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 11-21

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.217827.172

چکیده
  سیستم حدنصاب احساس (Quorum sensing) یک سیستم ارتباطی است که به باکتری­ها اجازه می­دهد تا تراکم جمعیتشان را از طریق تولید و ردیابی مولکول­های پیام­رسان بسنجند. در باکتری­های گرم منفی این مولکول­ها شامل ان-­اسیل­هموسرین­لاکتون­ها (AHLs) است که توسط پروتئین‌های سازنده (LuxI) ساخته می­شود و سپس به بیرون از سلول ترشح شده و به پروتئین­های ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر باکتری‎های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‎زمینی

عادله سبحانی پور؛ کیوان بهبودی؛ اسماعیل محمودی؛ محسن فرزانه

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 151-162

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.60150

چکیده
  باکتری Pectobacterium carotovorum یکی از مهم­ترین باکتری­های بیماریزای سیب­زمینی در دنیا است. بیان تعدادی از ژن­هایی که در تولید فاکتورهای بیماریزایی در این باکتری دخیل هستند با سیستم حدنصاب احساس تنظیم می­شود. در P. carotovorum مولکول­های سیگنال دخیل در این سیستم از نوع AHLs می­باشند. در این تحقیق 1280 جدایه باکتری از ریزوسفر گیاهان مختلف ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ردیابی ژن‌های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستیFusarium graminearum و بررسی توانایی آن‌ها در کلنیزاسیون اکتوریزوسفر گندم

حدیث شهبازی؛ کیوان بهبودی؛ محمد جوان نیکخواه؛ مسعود احمدزاده

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 143-155

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57175

چکیده
  توانایی کنترل بیولوژیکی سودومونادهای فلورسنت از رقابت بر سر فضا و مواد غذایی، آنتی‌بیوز و کلنیزاسیون ریزوسفر ناشی می‌شود. در این مطالعه، توانایی بیوکنترلی 39 سویةPseudomonas fluorescens  در برابر قارچ Fusarium graminearum  عامل بلایت خوشة گندم در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. بازدارندگی از رشد F. graminearum با استفاده از آزمون کشت متقابل، اثر ضد قارچی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر احساس برخی الگو‌های مولکولی مرتبط با میکروب شناخته‌شده در افزایش مقاومت گیاه آرابیدوپسیس

وحید فلاح زاده ممقانی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 13-22

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.54511

چکیده
  الگوی‌های مولکولی مرتبط با میکروب (Microbe-associated molecular patterns-MAMPs) نقش کلیدی در فعال‌سازی پاسخ‌های ایمنی ذاتی (Innate immunity) در جانوران و به‌صورت مشابهی، به‌عنوان انگیزنده‌های (Elicitors) پاسخ‌های دفاعی در گیاهان دارند. با وجود این، بررسی‌های زیادی دربارة اهمیت واقعی آن‌ها در مقاومت گیاه نسبت به بیمارگرها وجود ندارد. در این تحقیق اثر مشتقات ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تولید و کاربرد Trichoderma harzianum Tr6 در کنترل مرگ گیاهچه ناشی از Phytophthora drechsleri و افزایش رشد در خیار

ژیلا دلخواه؛ کیوان بهبودی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 97-104

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53381

چکیده
  جنس تریکودرما یکی از عوامل مهم بیوکنترلی در برخی بیماری‌های گیاهی است که با مکانیسم‌های مختلفی بیماری را کنترل می‌کند. این قارچ‌ همانند دیگر عوامل کنترل بیولوژیک تحت تأثیر فاکتورهای محیطی قرار می‌گیرد که محیط کشت از جملة این فاکتورها است. این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر ترکیب ملاس چغندر قند، شربت ذرت، مخمر نان و عصارة مالت (Mol.C.B.M.) ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی تأثیر جدایه های تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته

ساناز چگینی؛ کیوان بهبودی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محسن فرزانه

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 71-79

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.36594

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر جدایه­هایی از قارچ تریکودرما برای کاهش رشد قارچ Aspergillus flavus R5 و آفلاتوکسین ناشی از آن در شرایط آزمایشگاه در محیط کشت و مغز پسته مطالعه شد. غربالگری اولیه براساس تأثیر ترکیبات فرّار و غیرفرّار جدایه­ها روی رشد استرین  A. flavus R5انجام شد. نتایج نشان داد که ترکیبات فرار 4 جدایة T1، T3، T4 وT17  به ترتیب با 66/60 درصد، 88/68 ...  بیشتر