76043abf2ebed2c
بررسی پویایی جمعیت Orius laevigatus روی لوبیاسبز و گل جعفری به عنوان گیاهان حامل در کاشت توت‌فرنگی گلخانه‌ای

مونا کردستانی؛ کامران مهدیان؛ ولی اله بنی عامری؛ عزیز شیخی گرجان

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 16-28

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.292717.281

چکیده
  تریپس غربی گل، Frankliniella occidentalis یکی از آفات توت‌فرنگی است که سلامت مصرف‌کنندگان توت‌فرنگی به‌دلیل استفاده گسترده آفت‌کش‌ها علیه این آفت تهدید می‌شود. در این پژوهش، هدف ارزیابی گیاه حامل مناسب (گیاه لوبیاسبز یا گل جعفری) به‌عنوان بستری برای تخمریزی و رشد جمعیت پایدار O. laevigatus و درنتیجه کنترل تریپس غربی گل در توت‌فرنگی گلخانه‌ای ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک Oenopia conglobata (L.) نسبت به تراکم‌های مختلف شته Schizaphis graminum (Rondani)

مریم پهلوان یلی؛ مریم بزرگ امیر کلائی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 147-151

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.237398.205

چکیده
  در این تحقیق واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک شکارگر Oenopia conglobata (L.) (Col.: Coccinellidae) نسبت به تراکم های مختلف (10، 15، 20، 25، 30، 40 و 50) پوره‌های سن چهارم شته سبز گندم، Schizaphis graminum (Rondani)، در اتاقک رشد (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) روی گندم مطالعه شد. تعداد طعمه های شکار شده توسط شکارگر در هر ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
تأثیر گیاه میزبان بر کشندگی قارچ Beauveria bassiana روی کنه تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae و سن شکارگر Orius niger

علی اصغر کوثری؛ احد صحراگرد؛ رضا طلایی حسنلویی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 129-138

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.59913

چکیده
  ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی گیاه میزبان می­تواند برکشندگی عوامل کنترل میکروبی روی آفت هدف و دشمنان طبیعی آن تأثیرگذار باشد. در پژوهش حاضر، کشندگی جدایه TV از قارچ B. bassiana در غلظت 107 کنیدی در میلی­لیتر با برج پاشش علیه کنه­های ماده بالغ روی گوجه­فرنگی، خیار و توت­فرنگی هرکدام در پنج تکرار مورد بررسی قرارگرفت. شاهد نیز با همان ...  بیشتر

ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
گرایش‌های دمایی زنبور OoencyrusfecundusFerriere&Voegele (Hym.: Encyrtidae) پارازیتویید تخم سن‌گندم

سجاد احمدپور؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-6

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.51857

چکیده
  حشرات از جانوران خونسرد هستند؛ بنابراین، عوامل محیطی و در رأس آن‌ها دما تأثیر بسزایی در رفتار و فعالیت‌های زیستی آن‌ها دارند. بنابراین، اطلاع از تمایلات دمایی پارازیتوییدها در برنامه‌های رهاسازی و حفاظت و حمایت از آن‌ها سودمند است. در این مطالعه حدود دمایی مرجح زنبور پارازیتویید Ooencyrtusfecundus Ferrier &Voegele با استفاده از دستگاه گرادیان‌سنج ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae)

مریم راشکی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین اللهیاری؛ اصغر شیروانی؛ الهام رضوان نژاد؛ ژاک فن آلفن

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 43-52

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2013.36553

چکیده
  در این تحقیق، اثر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) بر واکنش تابعی (در شرایط آزمایشگاهی) و وضعیت تولید‌مثلی (در شرایط نیمه‌طبیعی) زنبور پارازیتوییدAphidius matricariae Haliday (Hym.:Aphidiidae) روی پوره‌های سن سوم شتة سبز هلو، (Sulzer) (Hem.:Aphididae) Myzus persicae، روی گیاه بادمجانبررسی شد. تجزیة داده‌های تعداد شته‌های پارازیته‌شده در تراکم‌های مختلف شامل 2، ...  بیشتر

کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته¬خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii

نازنین حاتمی؛ حسین اللهیاری؛ مجتبی حسینی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1391، ، صفحه 87-94

چکیده
  شکارگری درون رسته­ای هنگامی رخ می­دهد که یک شکارگر از شکارگر دیگری در حالی­که بر سر منابع غذایی مشترک رقابت می‌کنند، تغذیه کند. در این تحقیق میزان شکارگری درون رسته­ای بین مراحل مختلف کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته­خوار Aphidoletes aphidimyza در حضور و عدم حضور شته جالیز Aphis gossypii در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در عدم حضور شکار خارج رسته­ای ...  بیشتر