76043abf2ebed2c
‌بررسی توان برخی جدایه‌های باکتریایی به منظور مهار زیستی بیماری لکه زاویه‌ای باکتریایی خیار

سیدزمان حسینی؛ پژمان خدایگان؛ روح اله صابری

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 127-141

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.323742.303

چکیده
  باکتری‌های محرک رشد گیاهان با داشتن توان بالا در جهت افزایش زیست‌توده و کنترل بیماری‌های گیاهی، می‌توانند جانشین مناسبی برای سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی باشند. به‌منظور بررسی مهار زیستی Pseudomonas syringae pv. lachrymans عامل بیماری لکه زاویه‌ای خیار در شرایط آزمایشگاه و گلخانه‌، از باکتری‌های جداسازی شده از خاک ریزوسفر خیار به همراه ...  بیشتر

تاثیر جمعیت‌های مختلف برخی عوامل پروبیوتیک بر آنزیم‌های دخیل در مقاومت، جذب عناصر کم مصرف و میزان کلروفیل و کارتنوئید در پسته

نجمه حاج عبدالهی؛ روح اله صابری؛ پژمان خدایگان؛ محمد مرادی؛ کبری مسلم خانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 75-91

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.315434.300

چکیده
  کلونیزاسیون و جمعیت باکتری‌های آنتاگونیست در ناحیه ریزوسفر نقش تعیین کننده‌ای در ایفای اثر آنتاگونیستی آن‌ها دارد. در این مطالعه به منظور تعیین جمعیت بهینه‌ی باکتری‌های آنتاگونیست به گونه‌ای که بتوانند باعث القای حداکثری توان دفاعی گیاه شوند، و هم چنین به منظور بررسی اثر جمعیت اولیه مایه‌زنی شده با میزان برخی آنزیم-های دخیل ...  بیشتر

First isolation of Bdellovibrio sp. from Water and Soil samples in Rafsanjan city

فرشته حیدری تاج آبادی؛ مسعود احمدزاده؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ پژمان خدایگان

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 107-116

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.256406.229

چکیده
  باکتری گرم منفی Bdellovibrio bacteriovorus یک باکتری شکارگر است که دیگر باکتریهای گرم منفی را از ناحیه پریپلاسم، مورد حمله قرار داده و باعث متلاشی شدن باکتری میزبان میشود، لذا این باکتری پتانسیل استفاده به عنوان شکارگر عوامل بیمارگر گیاهی را دارا است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتریهای Bdellovibrio از نمونه های آب ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از عصاره بذر گلپر و مخمرهای رورست

محمد ادبی فیروزجایی؛ پژمان خدایگان؛ فرید بیگی؛ روح الله صابری ریسه

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 109-119

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57172

چکیده
  بلاست مرکبات یکی از بیماری‌های مهم مرکبات در شمال کشور است که توسط گونه‌هایی از جنس سودوموناس (Pseudomonas spp.) ایجاد می‌شود. این بیماری در شرایط اقلیمی مساعد، خسارت‌های چشمگیری به باغ‌های مرکبات وارد می‌کند. با توجه به محدودیت‌های استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و ترکیبات شیمیایی سنتزی، کنترل بیولوژیک یا استفاده از ترکیبات گیاهی ضد میکروبی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
مقایسة اثر محیط‌های کشت آلی روی میزان جمعیت تیپ وحشی و تیپ جهش‌یافتة باکتری بیوکنترل Pseudomonas fluorescens VUPf5

آرزو لگزیان؛ روح اله صابری‌ریسه؛ پژمان خدایگان

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 139-150

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53674

چکیده
  در این تحقیق رشد دو سویة باکتریPseudomonas fluorescens VUPf5 و fluorescens VUPf5-1 P. (باکتری جهش‌یافتة مشابه جهش‌یافتة سیستم تنظیمی gac) در محیط‌های کشت آلی ارزیابی شد. این جهش خودبه‌خودی تولید ترکیبات ضد قارچی سیانید هیدروژن، آنتی‌بیوتیک فنازین و آنزیم پروتئاز را در سویة بیوکنترل Pseudomonas fluorescens VUPf5 متوقف کرد. با استفاده از محیط‌های کشت آلی همراه یا بدون ...  بیشتر