76043abf2ebed2c
استفاده از پسماندهای ارزان قیمت جهت تکثیر باکتری Paenibacillus polymyxa سویه N179

وحید فلاح زاده ممقانی؛ سیما دلخواه نیا؛ اکبر شیرزاد

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 93-101

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.321458.302

چکیده
  در تحقیق حاضر باکتری Paenibacillus polymyxa استرین N179 که قبلا پتانسیل بیوکنترل آن در شرایط گلخانه‌ای و مزرعه به اثبات رسیده بود، انتخاب شد و تلاش شد تا با استفاده از محصولات ثانویه ارزان قیمت صنایع غذایی محیط کشتی جهت تکثیر با کیفیت و ارزان قیمت این استرین معرفی شود. میزان تکثیر این باکتری در محیط‌های کشت مختلف به صورت معنی‌داری متفاوت بود. ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
The Impact of Biofilm Forming Rhizobacteria on Rhizoctonia solani Damping-off of Tomato Running title: The Impact of biofilm forming rhizobacteria on Rhizoctonia solani

فاطمه عبدلی؛ وحید فلاح زاده ممقانی؛ اکبر شیرزاد

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 95-106

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.232424.194

چکیده
  در این مطالعه، ۱۸۰ ریزوباکتر از مزارع مختلف استانهای آذربایجان شرقی و غربی جداسازی شدند. این جدایه‌های باکتریایی بر اساس پتانسیل آنتاگونیستی خود علیه Rhizoctonia solani و توانایی تشکیل بیوفیلم قوی غربال شدند. از بین این جدایه‌ها، ۴۹ جدایه بیش از ۳۰ درصد فعالیت آنتاگونیستی علیه R. solani از خود نشان دادند. روش‌های متفاوتی برای غربال جدایه‌هایی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
غربال ریزوباکترهای تشکیل دهنده بیوفیلم گیاهان زراعی برای کنترل بیولوژیک Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی

فاطمه عبدلی؛ وحید فلاح زاده ممقانی؛ اکبر شیرزاد

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 75-84

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.216667.169

چکیده
  در این مطالعه به منظور به دست آوردن ریزوباکترهایی با قدرت تشکیل بیوفیلم بالا و بررسی نقش آن‌ها در بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، ابتدا از مناطق مختلف استان‌های آذربایجان شرقی و غربی ۱۰۰ نمونه از ناحیه ریزوسفر گیاهان مختلف زراعی جمع‌آوری و ۲۱۴ جدایه باکتری با روش سری رقت جداسازی و خالص-سازی شد. جدایه‌های به دست آمده براساس میزان ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک مخمر Pichia membranaefaciens در برابر بیمارگرهای پوسیدگی خوشۀ انگور Aspergillus tubingensis و Penicillium crustosum

سعیده رنجبر چهار برج؛ اکبر شیرزاد؛ مهدی ارزنلو

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 97-110

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58932

چکیده
  بیماری پوسیدگی خوشه یکی از بیماری­های مهم انگور است که توسط شماری از قارچ­های عامل پوسیدگی انباری از جمله Aspergillus tubingensis و Penicillium crustosum ایجاد می­شود. در این تحقیق برخی از سازوکار­های کنترل بیولوژیک دو جدایه از مخمر Pichia membranaefaciens شامل توانایی رقابتی، توانایی تولید سیدروفور و زهرابه (توکسین)، برهمکنش بین یاخته­های مخمری با میسلیوم ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ارزیابی میزان مهار زیستی Rhizoctonia solani در گیاه پنبه با جدایه‌های Pseudomonas fluorescens

فاطمه زهرا عبداللهی پور؛ اکبر شیرزاد؛ حمید محمدی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.54874

چکیده
  باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد، جایگزینی مناسب برای سموم شیمیایی در کنترل بیمارگر‌ها به‌خصوص بیمارگر‌های خاکزاد هستند. Rhizoctonia solani یکی از قارچ‌های مهم بیماریزای خاکزی است که خسارات جدی به محصولات کشاورزی وارد می‌کند. در این پژوهش، میزان بازدارندگی از رشد بیمارگر با جدایه‌های سودوموناس در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. جدایه‌های باکتری ...  بیشتر