76043abf2ebed2c
امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه کنجد با استفاده از قارچ های تریکودرما و میکوریز آربسکولار

لاله ایلخان؛ ابراهیم صداقتی؛ حمید رحیم زاده بهزادی؛ حسین علایی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 137-141

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.290666.279

چکیده
  نمونه‌برداری از گیاهان کنجد مبتلا به پوسیدگی طوقه و ریشه از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان صورت گرفت. Rhizoctonia solani جداسازی و شناسایی جدایه‌ها صورت گرفت. این جدایه‌ها همگی چند هسته‌ای و متعلق به گروه آناستوموزی AG3و بیماری زا بودند. امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی کنجد با استفاده از harizianum Trichoderma و Rhizophagus intraradices مورد بررسی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی اثر برخی باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جدا شده از مناطق شور و خشک در کنترل Phytophthora drechsleri عامل بیماری گموز پسته در شرایط آزمایشگاه

هادی شمسی؛ روح اله صابری؛ حسین علایی؛ پژمان خدایگان؛ عبدالرضا اخگر

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.272675.254

چکیده
  در این مطالعه اثر برخی از باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جداسازی شده از مناطق شور و خشک در کنترل قارچ عامل بیماری گموز پسته و خصوصیات محرک رشدی (PGPR) بررسی شد.200 جدایه باکتریایی از ناحیه ریزوسفر و غیرریزوسفر درختان پسته و علف‌های هرز حاشیه باغات استان کرمان جداسازی شد. تعدا 30 جدایه توانستند حداکثر سطح شوری استفاده شده را تحمل کنند. جدایه‌های ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
اثر قارچ‌ریشه (میکوریز) Glomus mosseae بر بوته‌میری پیتیومی خیار در شرایط تنش شوری

حلیه حسینی؛ ناصر پنجه که؛ حسین علایی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 139-149

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.59914

چکیده
  تنش شوری یکی از مهم‌ترین فاکتورهای غیرزیستی است که میزان رشد و محصول­دهی را در بسیاری از گیاهان محدود می­نماید. شوری به علت تأثیر سوء روی گیاه میزبان باعث افزایش حساسیت میزبان، وقوع و توسعه بیماری‌های گیاهی می­شود. قارچ­ ریشه­ها قادرند که تحمل شوری برخی گیاهان را افزایش دهند. در این تحقیق تأثیر بیولوژیکی قارچ Glomus mosseae در ...  بیشتر

دیگر روشهای مرتبط با بیوکنترل
تأثیر برخی عامل‌های زیست‌بوم شناختی بر همزیستی قارچ‌‌ریشه‌های آربوسکولار با سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی

مینا کلاه‌نمدی؛ ابراهیم صداقتی؛ محمد مرادی؛ حسین علایی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 67-78

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58618

چکیده
  قارچ‌ریشه‌های (میکوریز) آربوسکولار به دلیل اثرات بسیار سودمندی که در رشد و نمو گیاهان و افزایش مقاومت آن‌ها به شرایط نامساعد دارند، موردتوجه بسیاری از محققان در نظام کشاورزی پایدار هستند. عامل‌های مختلف زنده و غیرزنده می‌تواند توسعه ارتباط قارچ‌ریشه‌ایی را تحت تأثیر قرار دهند. به‌منظور بررسی برخی عامل‌های مؤثر بر همزیستی قارچ‌های ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی قابلیت مهارکنندگی تعدادی از سویه‌های Pseudomonas fluorescens روی بیماری بوته‌میری خیار

الهام اکبری مقدم؛ روح الله صابری ریسه؛ پژمان خدایگان؛ حسین علایی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 77-88

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.56405

چکیده
  در این مطالعه، اثر بیوکنترلی برخی سودومونادهای فلورسنت در برابر Pythium aphanidermatum عامل بیماریبوته‌میری خیاربررسیشد. در ابتدا، توانایی آنتاگونیستی سویه‌های باکتریایی علیه قارچ بیمارگر با استفاده از روش کشت متقابل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که هالة بازدارندگی سویة T17-4 (5/7 میلی‌متر) بیشتر از سایر سویه‌ها بود. هفت سویه شامل سویة T17-4، CHA0، ...  بیشتر