76043abf2ebed2c
کلیدواژه‌ها = سیدروفور
تعداد مقالات: 3
3. معرفی استرین جدید UTPF68 Pseudomonas fluorescens به عنوان یکی از باکتری‏های مهم بیوکنترل در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-60

مسعود احمدزاده؛ سلیمان قاسمی