76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ارزیابی اثر بیوپرایمینگ بذر بر کنترل زیستی بیماری لکه برگی گوجه فرنگی و فاکتورهای رشدی گیاه

مریم خضری؛ افسانه عباس پور انبی؛ فرزانه محمدسور

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.263489.237

چکیده
  بیماری لکه‌برگی باکتریایی گوجه‌فرنگی ناشی از باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae یکی از عوامل مشکل‌ساز مهم برای تولید این محصول در گلخانه و مزرعه است. در این مطالعه، تاثیر سویه‌هایی از ریزوباکتری‌های پروبیوتیک بر شاخص‌های بذر، فاکتورهای رشدی گیاه و کنترل بیولوژیک عامل بیماری لکه برگی سیرینگایی گوجه‌فرنگی در آزمایشگاه و گلخانه مورد ارزیابی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر بیوفیلم تولید شده توسط ریزوباکتری‌های پروبیوتیک گیاهی بر کلنیزاسیون ریشه و رشد گیاه گندم

مریم خضری

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 93-102

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.220985.178

چکیده
  به منظور بررسی پتانسیل باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilis در تولید بیوفیلم و کلنیزاسیون ریشه گندم، از 11 سویه این باکتری استفاده شد. آزمایش­ها در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. بنابر نتایج حاصل از این پژوهش، میزان تولید بیوفیلم و بیوسورفکتانت­ها در ریزوباکتری­های مورد مطالعه تنوع بالایی نشان داد و بیشترین مقدار تولید ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
مطالعة تأثیر برخی شرایط محیطی و تغذیه‌ای بر تولید بیوفیلم استرین‌های باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilis

مریم خضری

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 157-165

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57176

چکیده
  تشکیل بیوفیلم در باکتری‌ها یک استراتژی مهم برای بقای آن‌هاست. بیوفیلم در باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilisبه‌صورت زنجیرة طویلی از سلول‌هاست که با یک ماتریکس پلیمری از جنس پلی‌ساکاریدهای خارج سلولی احاطه شده است. این باکتری که یکی از عوامل مؤثر مهار زیستی بیمارگرهای گیاهی شناخته شده است، قابلیت زیادی در تولید بیوفیلم دارد. این مطالعه ...  بیشتر