76043abf2ebed2c
نویسنده = امینی، جهانشیر
تعداد مقالات: 3
1. Biocontrol potential of endophytic Penicillium spp. against strawberry anthracnose

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-58

جهانشیر امینی؛ دریا زرگر؛ جعفر عبدالله زاده


2. کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری در سه رقم توت‌فرنگی با استفاده از استرین‌های Bacillus

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-23

جهانشیر امینی؛ ساسان فیضی؛ سهیلا میرزایی