76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
توانایی بیوکنترل سویه‌های Pseudomonas fluorescens مولد 2و4-دی استیل فلوروگلوسینول و سیانید‌هیدروژن علیه پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی

فاطمه جمالی؛ محمد مدرسی؛ فرشته بیات

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 235-246

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61201

چکیده
  سودوموناس‌های فلورسنت مولد 2و4-دی­استیل فلوروگلوسینول(DAPG)  در بیوکنترل بسیاری بیماری‌های قارچی گیاهان نقش دارند. پژمردگی فوزاریومی گوجه­فرنگی یکی از مهمترین بیماری‌های این گیاه است که خسارت زیادی را به محصول وارد می­آورد. در این پژوهش 35 سویه Pseudomonas fluorescens از نظر وجود ژن‌های phlD و hcnAB بررسی شده و مشخص گردید نه سویه واجد ژن‌های ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بهینه‌سازی محیط کشتBG11 به‌منظور افزایش تأثیر ضدقارچی سیانوباکتری Cyanobacterium sp. PGU1 علیه برخی بیمارگرهای قارچی گیاهان

مریم نجفیان؛ محمد مدرسی؛ مهران آوخ کیسمی؛ فاطمه جمالی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 49-58

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58604

چکیده
  سیانوباکتری­ها به­علت تولید انواع متابولیت­های ثانویه و ترکیبات ضد­میکروبی موردتوجه بسیاری از محققان قرارگرفته‌اند. این تحقیق به‌منظور بهینه­سازی محیط کشت BG11 با هدف افزایش تأثیر ضد­قارچی سیانوباکتری Cyanobacteriumsp.PGU1 علیه دو قارچ بیماریزای گیاهی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici و Rhizoctonia solani AG2-2-IIIB انجام شد. سیانوباکتری جداسازی‌شده از ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی Pseudomonas fluorescens جدایه PGU0 و ارزیابی توانایی بیوکنترلی آن علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا

فاطمه جمالی؛ فرشته بیات

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 37-46

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.54875

چکیده
  سودوموناس‌های فلورسنت مولد آنتی‌بیوتیک 2 و 4ـ دی استیل فلورو گلوسینول(DAPG)  برای استفاده به‌عنوان عوامل بیوکنترل، در سراسر دنیا، به‌خوبی مطالعه شده‌اند. استرین Pseudomonas fluorescens PGU0 از ریزوسفر آفتابگردان در استان بوشهر جداسازی شد. آزمون کشت متقابل مشخص کرد که این استرین در شرایط درون‌شیشه‌ای فعالیت آنتاگونیستی علیه قارچ Rhizoctonia solani ...  بیشتر

ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
فعالیت قارچ کشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی

محمد امین کهن مو؛ فاطمه جمالی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 27-33

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2013.35504

چکیده
  پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی با عامل،Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ، یک بیماری مهم گوجه‌فرنگی در ایران و جهان است. برای کنترل آن از سموم قارچ‌کش استفاده می‌شود که علاوه بر بروز مقاومت بیمارگر، تهدیدی برای سلامت مصرف‌کننده و محیط زیست به‌شمارمی‌رود. مواد ضد قارچی با منشأ گیاهی می‌توانند بازدارندةرشد قارچ و ایمن باشند. هدف این تحقیق بررسی ...  بیشتر