76043abf2ebed2c
ارزیابی اثرآنتاگونیستی چند جدایه از باکتری‌های جنس Bacillus بر کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با عامل Fusarium pseudograminearum

محسن ساسانی؛ مسعود احمدزاده

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 115-126

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2021.326484.307

چکیده
  گندم یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در ایران است که نقش مهمی درتامین امنیت غذایی کشور دارد، بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با عامل F. pseudograminearum ، از مهمترین بیمارگرهای گندم است که هر ساله موجب ایجاد خسارت‌های اقتصادی می‌شود، در این مطالعه 80 جدایه باکتری جنس باسیلوس از ریزوسفر مزارع گندم شهرستان‌های استان همدان؛ جداسازی شد، در آزمون ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica

فاطمه سادات سیدین؛ مسعود احمدزاده؛ رضا طلایی حسنلویی؛ مجید اولیاء؛ هلگه بی بوده

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 17-26

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.244323.212

چکیده
  Biocontrol of plant parasitic nematodes to decrease the chemical pesticides effects is one of the top priorities. Entomopathogenic bacteria, Xenorhabdus spp. and Photorhabdus spp., are important due to production of natural products with antibacterial and antifungal activity. The effect of the cell-free culture filtrates (CFF) of symbiotic bacteria species Xenorhabdus nematophila, X. bovienii and Photorhabdus luminescens isolated from entomopathogenic nematodes Steinernema carpocapsae, S. feltiae and Heterorhabditis bacteriophora on the egg hatching and mortality of the second stage juveniles of ...  بیشتر

First isolation of Bdellovibrio sp. from Water and Soil samples in Rafsanjan city

فرشته حیدری تاج آبادی؛ مسعود احمدزاده؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ پژمان خدایگان

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 107-116

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.256406.229

چکیده
  باکتری گرم منفی Bdellovibrio bacteriovorus یک باکتری شکارگر است که دیگر باکتریهای گرم منفی را از ناحیه پریپلاسم، مورد حمله قرار داده و باعث متلاشی شدن باکتری میزبان میشود، لذا این باکتری پتانسیل استفاده به عنوان شکارگر عوامل بیمارگر گیاهی را دارا است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتریهای Bdellovibrio از نمونه های آب ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین به‌عنوان ترکیب‌های کلیدی در خاصیت آنتاگونیستی باکتری UTB96 Bacillus subtilis علیه Aspergillus flavus

حمیده افشارمنش؛ مسعود احمدزاده

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 79-95

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.58619

چکیده
  اعضای جنس باسیلوس به‌عنوان باکتری­های آنتاگونیست امیدبخش برای کنترل زیستی (بیولوژیک) عامل‌های بیماریزای گیاهی شناخته شده­اند. در این تحقیق عصارۀ بدون یاخته‌ای سه سویه Bacillus subtilis UTB96، B. subtilis UTB1 وB. subtilis UTB70 علیه قارچ Aspergillus flavus R5 به روش کشت متقابل بررسی شد که سویۀ B. subtilis UTB96  بیشترین اثر بازدارندگی (05/0p≤) را نشان داد. رنگ‌نگاری ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ردیابی ژن‌های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستیFusarium graminearum و بررسی توانایی آن‌ها در کلنیزاسیون اکتوریزوسفر گندم

حدیث شهبازی؛ کیوان بهبودی؛ محمد جوان نیکخواه؛ مسعود احمدزاده

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 143-155

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57175

چکیده
  توانایی کنترل بیولوژیکی سودومونادهای فلورسنت از رقابت بر سر فضا و مواد غذایی، آنتی‌بیوز و کلنیزاسیون ریزوسفر ناشی می‌شود. در این مطالعه، توانایی بیوکنترلی 39 سویةPseudomonas fluorescens  در برابر قارچ Fusarium graminearum  عامل بلایت خوشة گندم در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. بازدارندگی از رشد F. graminearum با استفاده از آزمون کشت متقابل، اثر ضد قارچی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر احساس برخی الگو‌های مولکولی مرتبط با میکروب شناخته‌شده در افزایش مقاومت گیاه آرابیدوپسیس

وحید فلاح زاده ممقانی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 13-22

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.54511

چکیده
  الگوی‌های مولکولی مرتبط با میکروب (Microbe-associated molecular patterns-MAMPs) نقش کلیدی در فعال‌سازی پاسخ‌های ایمنی ذاتی (Innate immunity) در جانوران و به‌صورت مشابهی، به‌عنوان انگیزنده‌های (Elicitors) پاسخ‌های دفاعی در گیاهان دارند. با وجود این، بررسی‌های زیادی دربارة اهمیت واقعی آن‌ها در مقاومت گیاه نسبت به بیمارگرها وجود ندارد. در این تحقیق اثر مشتقات ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی ویژگی‌های زیستی باکتریPseudomonas fluorescens UTPF68 و ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri عامل بوته‌میری خیار

سمیه السادات قافله باشی؛ فاطمه جمالی؛ مسعود احمدزاده

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 105-116

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.53466

چکیده
  در این تحقیق از باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF68، عامل کنترل بیولوژیک، علیه Phytophthora drechsleri استفاده شد. ترکیبات فرّار سویة UTPF68 در سه محیط کشت NA، NAG و PDA به‌ترتیب 44/84 درصد، 55/83 درصد و 33/67 درصد بازدارندگی از رشد میسیلیومی P. drechsleri را در برداشت. نتایج نشان داد که متابولیت‌های خارج‌سلولی تولیدشده توسط سویة UTPF68 در محیط کشت PDA به‌طور کامل از رشد P. drechsleri ...  بیشتر

ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
طراحی محیط کشت برای تولید نیمه‌صنعتی باکتری Bacillus subtilis UTB96

سلیمان قاسمی؛ مسعود احمدزاده؛ فرامرز خداییان چگنی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 149-160

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.51764

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی محیط کشت صنعتی برای به‌دست آوردن حداکثر توده زیستی باکتری Bacillus subtilis UTB96 بود. در اولین گام به‌منظور کاهش هزینه‌های تهیه اجزای محیط کشت، ترکیبات تجاری یا پسماند صنایع مانند ملاس چغندرقند، ملاس نیشکر، فاضلاب سیب‌زمینی و سرم شیر به‌عنوان منابع کربن و شربت ذرت، به‌عنوان منبع ازت بررسی شدند. همچنین، بعضی از ترکیبات ...  بیشتر