76043abf2ebed2c
کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میزان تغذیه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از تخم‌های بالشتک معمولی و شپشک آردآلود مرکبات و طول دوره لاروی آن

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 141-145

امیرحسین طورانی؛ حبیب عباسی پور؛ بهنام امیری


2. اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 197-205

سمیه رحیمی کلده؛ احمد عاشوری؛ علیرضا بندانی


3. بهینه سازی فرایند تولید جدایه بومی (6R) باکتری Bacillus thuringiensis در فرمانتور آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 165-172

فاطمه صابری؛ رسول مرزبان؛ مهدی ارجمند