76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
توانایی بیوکنترل سویه‌های Pseudomonas fluorescens مولد 2و4-دی استیل فلوروگلوسینول و سیانید‌هیدروژن علیه پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی

فاطمه جمالی؛ محمد مدرسی؛ فرشته بیات

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 235-246

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.61201

چکیده
  سودوموناس‌های فلورسنت مولد 2و4-دی­استیل فلوروگلوسینول(DAPG)  در بیوکنترل بسیاری بیماری‌های قارچی گیاهان نقش دارند. پژمردگی فوزاریومی گوجه­فرنگی یکی از مهمترین بیماری‌های این گیاه است که خسارت زیادی را به محصول وارد می­آورد. در این پژوهش 35 سویه Pseudomonas fluorescens از نظر وجود ژن‌های phlD و hcnAB بررسی شده و مشخص گردید نه سویه واجد ژن‌های ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی Pseudomonas fluorescens جدایه PGU0 و ارزیابی توانایی بیوکنترلی آن علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا

فاطمه جمالی؛ فرشته بیات

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 37-46

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.54875

چکیده
  سودوموناس‌های فلورسنت مولد آنتی‌بیوتیک 2 و 4ـ دی استیل فلورو گلوسینول(DAPG)  برای استفاده به‌عنوان عوامل بیوکنترل، در سراسر دنیا، به‌خوبی مطالعه شده‌اند. استرین Pseudomonas fluorescens PGU0 از ریزوسفر آفتابگردان در استان بوشهر جداسازی شد. آزمون کشت متقابل مشخص کرد که این استرین در شرایط درون‌شیشه‌ای فعالیت آنتاگونیستی علیه قارچ Rhizoctonia solani ...  بیشتر