76043abf2ebed2c
نویسنده = احمدزاده، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. معرفی استرین جدید UTPF68 Pseudomonas fluorescens به عنوان یکی از باکتری‏های مهم بیوکنترل در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-60

مسعود احمدزاده؛ سلیمان قاسمی