76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
1. فعالیت ضدقارچی عصاره اتانولی بره‌موم علیه چند قارچ بیماریزای پس از برداشت

رباب اعزازی؛ مهدی داوری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 103-107

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.226807.184

چکیده
  بره‌موم یکی از فرآورده‌های جانبی با ارزش زنبورعسل می‌باشد که زنبورهای کارگر با جمع‌آوری صمغ گیاهان و مخلوط کردن آن با آنزیم‌های خود، ماده‌ای چسبناک، موم‌مانند و معطر را تولید می‌کنند. برخی خواص بیولوژیکی از قبیل خواص ضدباکتریایی، ضدقارچی و آنتی‌اکسیدانی برای این ماده به اثبات رسیده است. در این پژوهش، فعالیت مهار کنندگی عصاره ...  بیشتر