76043abf2ebed2c
بررسی جذابیت گیاهان گلدار برای حشرات شکارگر سیرفید (Dip., Syrphidae) در برخی کشت‌بوم‌های زراعی و باغی استان کرمانشاه

فرزاد جلیلیان؛ محمدتقی توحیدی؛ شهلا باقری متین؛ مژگان ویسی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.283246.266

چکیده
  مگس‌های خانواده‌ی Syrphidae نقش مهمی در کنترل بیولوژیک شته‌ها دارند. مگس‌های بالغ برای تامین نیازهای حیاتی خود وابسته‌ به شهد و گرده‌ی گل‌های گیاهان میزبان هستند. این منابع در گونه‌های شکارگر Eupoedes corollae، Episyrphus balteatus، Sphaerophoria scripta و Scaeva albomaculata طی سال‌های 95-1394 در کشت‌بوم‌های گندم، کلزا، سیب و درختان میوه هسته‌دار کرمانشاه ارزیابی ...  بیشتر