76043abf2ebed2c
بررسی اثر سویه‌های باکتری Enterococcus faecium شیره بلوط ایرانی در کنترل زیستی بیمارگر‌های گیاهی

ندا کلانتری؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ مصطفی درویش نیا

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 87-99

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.263742.239

چکیده
  قارچ‌های و باکتری‌های بیمارگر، گیاهان را آلوده می‌کنند و سبب بروز بیماری‌های مهم و ایجاد خسارت‌های اقتصادی می‌شوند. استفاده از باکتری‌های مفید اسید لاکتیک به دلیل تولید و ترشح ترکیبات ضدمیکروبی، برای کنترل انواع مختلف بیمارگرها گیاهی و انسانی مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ضد قارچی و باکتریایی مواد ...  بیشتر