76043abf2ebed2c
نویسنده = فاطمه زهرا عبداللهی پور
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان مهار زیستی Rhizoctonia solani در گیاه پنبه با جدایه‌های Pseudomonas fluorescens

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-36

10.22059/jbioc.2015.54874

فاطمه زهرا عبداللهی پور؛ اکبر شیرزاد؛ حمید محمدی