76043abf2ebed2c
ترویج و توسعه روش های بیوکنترل
طراحی محیط کشت برای تولید نیمه‌صنعتی باکتری Bacillus subtilis UTB96

سلیمان قاسمی؛ مسعود احمدزاده؛ فرامرز خداییان چگنی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 149-160

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.51764

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی محیط کشت صنعتی برای به‌دست آوردن حداکثر توده زیستی باکتری Bacillus subtilis UTB96 بود. در اولین گام به‌منظور کاهش هزینه‌های تهیه اجزای محیط کشت، ترکیبات تجاری یا پسماند صنایع مانند ملاس چغندرقند، ملاس نیشکر، فاضلاب سیب‌زمینی و سرم شیر به‌عنوان منابع کربن و شربت ذرت، به‌عنوان منبع ازت بررسی شدند. همچنین، بعضی از ترکیبات ...  بیشتر