76043abf2ebed2c
فعالیت ضد‌قارچی قارچ‌های درون‌زی جداشده از قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)، علیه برخی عوامل بیماری‌زای قارچی آن

کوثر شیرازی؛ محمد سالاری؛ محمد جوان‌نیکخواه؛ مهدی پیرنیا؛ محمدرضا آصف

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2022.331249.311

چکیده
  در این پژوهش، تاثیر قارچ‌های درون‌زی (mycoendobiont) جداشده از قارچ دکمه‌ای سفید علیه قارچ‌های Mycogone perniciosa، Lecanicillium fungicula و Trichoderma harzianum، به‌عنوان عوامل بیماری‌زای مهم آن، برای کاربرد جهت مهار زیستی و جایگزینی ترکیبات شیمیایی بررسی گردید. جدایه‌های درون‌زی از کلاهک، تیغه و ساقه اندام‌های کاملا سالم قارچ دکمه‌ای که از سالن‌های پرورش ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
ردیابی ژن‌های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستیFusarium graminearum و بررسی توانایی آن‌ها در کلنیزاسیون اکتوریزوسفر گندم

حدیث شهبازی؛ کیوان بهبودی؛ محمد جوان نیکخواه؛ مسعود احمدزاده

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 143-155

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2015.57175

چکیده
  توانایی کنترل بیولوژیکی سودومونادهای فلورسنت از رقابت بر سر فضا و مواد غذایی، آنتی‌بیوز و کلنیزاسیون ریزوسفر ناشی می‌شود. در این مطالعه، توانایی بیوکنترلی 39 سویةPseudomonas fluorescens  در برابر قارچ Fusarium graminearum  عامل بلایت خوشة گندم در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. بازدارندگی از رشد F. graminearum با استفاده از آزمون کشت متقابل، اثر ضد قارچی ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی تأثیر جدایه های تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته

ساناز چگینی؛ کیوان بهبودی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محسن فرزانه

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 71-79

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.36594

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر جدایه­هایی از قارچ تریکودرما برای کاهش رشد قارچ Aspergillus flavus R5 و آفلاتوکسین ناشی از آن در شرایط آزمایشگاه در محیط کشت و مغز پسته مطالعه شد. غربالگری اولیه براساس تأثیر ترکیبات فرّار و غیرفرّار جدایه­ها روی رشد استرین  A. flavus R5انجام شد. نتایج نشان داد که ترکیبات فرار 4 جدایة T1، T3، T4 وT17  به ترتیب با 66/60 درصد، 88/68 ...  بیشتر