76043abf2ebed2c
First isolation of Bdellovibrio sp. from Water and Soil samples in Rafsanjan city

فرشته حیدری تاج آبادی؛ مسعود احمدزاده؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ پژمان خدایگان

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 107-116

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2018.256406.229

چکیده
  باکتری گرم منفی Bdellovibrio bacteriovorus یک باکتری شکارگر است که دیگر باکتریهای گرم منفی را از ناحیه پریپلاسم، مورد حمله قرار داده و باعث متلاشی شدن باکتری میزبان میشود، لذا این باکتری پتانسیل استفاده به عنوان شکارگر عوامل بیمارگر گیاهی را دارا است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتریهای Bdellovibrio از نمونه های آب ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک آفات
بهنیه‌سازی ‌‌فرمولاسیون پودر وتابل برای دو سویه بومی باکتری Bacillus thuringiensis

غلامرضا صالحی جوزانی؛ الهام معاون؛ حسن مرسلی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 7-15

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2014.51858

چکیده
  هدف این تحقیق، بهینه‌سازی فرمولاسیون پودر وتابل دو سویة بومی  KH4و YD5باکتری Bacillus thuringiensis برای افزایش کارایی و ماندگاری آن به منظور کنترل آفات پروانه‌ای و سخت‌بال‌پوش بود. دو سویة مذکور در محیط کشت اقتصادی و شرایط بهینه‌شده در فرمانتور غیرپیوسته با غلظت حدود 109×6 اسپور (CFU/mg) تولید شدند. فرمولاسیون مورد استفاده حاوی 25 درصد اسپور ...  بیشتر