76043abf2ebed2c
اثر چند پودر وتابل تهیه¬شده از بلاستوسپور قارچBeauveria bassiana (Asc., Cordycipitaceae) روی تریپس پیاز، Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاهی

ریحانه عزتی تبریزی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ خلیل طالبی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 29-37

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2012.32072

چکیده
  تهیه فرمولاسیون‌ از بلاستوسپورهای قارچ­های بیمارگر حشرات، امکان استفاده از آنها را به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در شرایط نامساعد محیطی میسر و سبب افزایش کارایی آنها می‌گردد. در پژوهش ­حاضر، فرآورده­های مختلف پودر وتابل از بلاستوسپور جدایه­های EUT105 Beauveria bassiana و EUT116 B. bassiana تهیه و در دو دمای متفاوت یخچال (1±4 درجه سلسیوس) ...  بیشتر