76043abf2ebed2c
نویسنده = شهبازی، حدیث
تعداد مقالات: 1
1. ردیابی ژن‌های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستیFusarium graminearum و بررسی توانایی آن‌ها در کلنیزاسیون اکتوریزوسفر گندم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 143-155

حدیث شهبازی؛ کیوان بهبودی؛ محمد جوان نیکخواه؛ مسعود احمدزاده