76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر بیان ژن aiiA بر تحرک و آنزیم‌های بیماری‌زایی باکتری Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم باکتریایی

اسماعیل محمودی؛ صمد جعفری

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 93-103

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.276448.261

چکیده
  حدنصاب احساس (Quorum sensing) یک مکانیسم‌ تنظیمکننده است که توسط‌ Pectobacterium carotovorum برای تنظیم بیان ژن‌ها و تولید فاکتورهای بیماری‌زایی استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر باکتری‌های مختلفی از خاک جداسازی شده‌اند که می‌توانند مولکول‌های پیام‌رسان باکتریها به‌ویژه اسیل هموسرین لاکتون (AHL) را تجزیه و در حدنصاب احساس باکتری‌ها اختلال ایجاد ...  بیشتر