76043abf2ebed2c
کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
بررسی دخالت در تنظیم ژنی وابسته به حدنصاب احساس در Pectobacterium atrosepticum و تغییر فعالیت LuxI و LuxR توسط ریزوباکتری‎های تجزیه‎کننده ان-اسیل‌هموسرین‌لاکتون

عادله سبحانی پور؛ کیوان بهبودی؛ اسماعیل محمودی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 11-21

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2017.217827.172

چکیده
  سیستم حدنصاب احساس (Quorum sensing) یک سیستم ارتباطی است که به باکتری­ها اجازه می­دهد تا تراکم جمعیتشان را از طریق تولید و ردیابی مولکول­های پیام­رسان بسنجند. در باکتری­های گرم منفی این مولکول­ها شامل ان-­اسیل­هموسرین­لاکتون­ها (AHLs) است که توسط پروتئین‌های سازنده (LuxI) ساخته می­شود و سپس به بیرون از سلول ترشح شده و به پروتئین­های ...  بیشتر

کنترل بیولوژیک بیمایهای گیاهی
تأثیر باکتری‎های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‎زمینی

عادله سبحانی پور؛ کیوان بهبودی؛ اسماعیل محمودی؛ محسن فرزانه

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 151-162

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2016.60150

چکیده
  باکتری Pectobacterium carotovorum یکی از مهم­ترین باکتری­های بیماریزای سیب­زمینی در دنیا است. بیان تعدادی از ژن­هایی که در تولید فاکتورهای بیماریزایی در این باکتری دخیل هستند با سیستم حدنصاب احساس تنظیم می­شود. در P. carotovorum مولکول­های سیگنال دخیل در این سیستم از نوع AHLs می­باشند. در این تحقیق 1280 جدایه باکتری از ریزوسفر گیاهان مختلف ...  بیشتر