76043abf2ebed2c
نویسنده = صابری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی فرایند تولید جدایه بومی (6R) باکتری Bacillus thuringiensis در فرمانتور آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 165-172

فاطمه صابری؛ رسول مرزبان؛ مهدی ارجمند