76043abf2ebed2c
واکنش‌تابعی زنبورهای Trissolcus agriope و Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) روی تخم‌های سرمادیده‌ی سن سبز پسته Acrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae)

فرزانه فروزان؛ محمدامین جلالی؛ مهدی ضیاءالدینی دشتخاکی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 36-45

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2020.290346.278

چکیده
  ذخیره‎سازی در دمای پایین برای در دسترس بودن میزبان در زمان‎های مختلف، یک روش ارزشمند برای افزایش تولید انبوه دشمنان طبیعی برای برنامه‏های کنترل بیولوژیک می‏باشد. زنبورهای پارازیتویید تخم، Trissolcus agriope و Psix saccharicola از خانواده سلیونیده از جمله عوامل زیستی مؤثر علیه آفت مهم سن سبز پسته Acrosternum arabicum . می‎باشند. در پژوهش حاضر، تأثیر ...  بیشتر

اثر جفت‌گیری و سن افراد ماده بر ویژگی‌های تولیدمثلی Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن‌های‌ سبز پسته

زهرا غلامعلی‎زاده؛ مهدی ضیاءالدینی؛ محمدامین جلالی

دوره 8، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 75-85

http://dx.doi.org/10.22059/jbioc.2019.285580.268

چکیده
  زنبورهای ریزجثه‌ی پارازیتویید تخم که جایگاه مهمی در کنترل زیستی آفات دارند، در اکوسیستمی پویا به کاوش تخم‌های کوچک میزبان می‌پردازند. با توجه به محدودیت طول عمر، دسترسی به میزبان در زمان کوتاه یک اصل مهم در موفقیت تولیدمثلی محسوب می‌گردد. طول عمر و ویژگی‌های تولیدمثلی زنبور پارازیتویید تخمPsix saccharicola (Mani) (Hymenoptera: Scelionidae) در گروه‌های ...  بیشتر